ผ่อนกฎเหล็กยุบพรรค ขยายเวลาแก้ข้อบังคับเป็น90วัน

ผ่อนกฎเหล็กยุบพรรค ขยายเวลาแก้ข้อบังคับเป็น90วัน

"กมธ.พรรคการเมือง สนช." ผ่อนกฎเหล็กยุบพรรค ขยายเวลาแก้ไขข้อบังคับพรรคไปเป็น 90 วัน เตรียมวางกรอบกก.บห.คุมสมาชิกพรรคไม่ให้แตกแถว

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงผลการประชุมว่า คณะกมธ.ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในมาตรา 16-22 โดยที่ประชุมยังติดใจในมาตรา 17 ว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งเดิมกำหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดทำข้อบังคับพรรคการเมืองส่งให้คณะกรรมการการการเลือกตั้ง (กกต.) หากมีข้อไม่สมบูรณ์กกต.จะส่งต้องให้พรรคการเมืองแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน

และหากทำไม่ทันจะต้องมีโทษถึงยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกมธ.เห็นว่า การกำหนดดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมเพราะให้พรรคการเมืองมีเวลาน้อยเกินไป ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรแก้ไขเป็น 60 วัน และหากพรรคการเมืองทำไม่ทันก็สามารถขยายเวลาไปอีกได้ 30 วัน แต่ถ้ายังไม่แล้วเสร็จจะต้องมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมือง เนื่องจากพรรคการเมืองได้เวลาแก้ไขถึง 90 วันแล้ว

นายวัลลภ กล่าวว่า นอกจากนี้ในมาตรา 22 ว่าด้วยการกำหนดให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองทำหน้าที่ควบคุมดูไม่ให้สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งตลอดระเบียบประกาศ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าในเฉพาะกรณีการควบคุมไม่ให้สมาชิกพรรคฝ่าฝืนกฎหมายนั้นมีความหมายที่กว้างเกินไปใน 2 ประเด็น คือ

1.คำว่าสมาชิกพรรคในที่นี้หมายถึงสมาชิกพรรคทั้งหมดหรือเฉพาะสมาชิกพรรคบางประเภท เช่น สมาชิกพรรคการเมืองที่จ่ายเงินค่าบำรุงพรรค หรือ สมาชิกพรรคที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าบำรุงพรรค 2.คำว่าฝ่าฝืนกฎหมายในที่นี้กว้างเกินไป เพราะไม่มีความแน่ชัดจะครอบคลุมกฎหมายทั้งหมดหรือเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งในทั้งสองประเด็นนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกาไปปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนและนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง