จ่าย5,000บ. แจ้งเบาะแสจับ 'ป้าแท็กซี่มหาภัย'

จ่าย5,000บ. แจ้งเบาะแสจับ 'ป้าแท็กซี่มหาภัย'

ทนายดัง จัดโครงการพลเมืองดีตาสับปะรด จ่าย5,000บ. ชี้เบาะแสจับ "ป้าแท็กซี่มหาภัย"

นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความชื่อดัง โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า โครงการ1. พลเมืองดีตาสับปะรด" X-RAY อาชญากร แชร์ๆๆ (((( หมายเลข 1 ))))) แชร์ๆๆ
" สังคมจะน่าอยู่ ถ้าเราไม่เพิกเฉย "

ท่านสามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของป้ามหาภัย รายนี้และผู้ให้ความช่วยเหลือหรือผู้ให้ที่หลบ
ซ่อนหรือผู้ให้ที่พักพิงหรือถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันมาได้ ตลอด 24 ชั่วโมง"

ขอเชิญชวนชาวไทยรวมเป็น"พลเมืองดีตาสับปะรด"ปราบปรามอาชญากรตาม"หมายจับ"ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ!!!

ประเดิมด้วยภาพหมายจับของป้าแท็กซี่มหาภัย "หมายเลข1มีรางวัล" ชี้เบาะแส"แจ้งถิ่นที่อยู่ของบุคคลตามภาพกระทั่งสามารถคิดตามจับกุมตัวบุคคลในภาพได้

เพียงแค่ท่านแจ้งเบาะแส "ถิ่นที่อยู่" ว่าอยู่หมู่ใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดหรือแขวงใดหรือ
เขตใดในกทม.

ผู้ใดให้ที่หลบซ่อนหรือให้ที่พักพิงในปัจจุบัน ท่านสามารถแจ้งเข้ามาในช่องข้อความของ
เฟสหรือ Pages นี้สำหรับท่านใดแจ้งเป็นคนแรก นั้น ผู้แจ้งเบาะแสคนแรกจะได้ รับรางวัลเงินสด 5,000บาท(ห้าพันบาทถ้วน)ทันทีที่ตร.สามารถจับกุมตัวได้

โดยทางทีมงานจะแจ้งให้ตำรวจส่วนกลางหรือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ
กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหรือตำรวจภูธรจังหวัดหรือ
สถานีตำรวจในท้องที่เข้าจับกุมตัวตามหมายจับ

..ร่วมเป็นพลเมืองดีในโครงการ "ตาสับปะรด" แจ้งเหตุปราบปรามอาชญากร "เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน