'นิชา' ภรรยาพล.อ.ร่มเกล้า ขึ้นรองเลขาธิการนายกฯ

'นิชา' ภรรยาพล.อ.ร่มเกล้า ขึ้นรองเลขาธิการนายกฯ

"นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม" ภรรยาพล.อ.ร่มเกล้า ขยับขึ้นดำรงตำแหน่ง "รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี"

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล กรณีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหารสูง) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นักบริหารต้น) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นักบริหารสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับนางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม เป็นภรรยาของพล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม นายทหารที่เสียชีวิตจากการปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. แดงทั้งแผ่นดิน ที่แยกคอกวัว เมื่อคืนที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553