'วิษณุ'เผยรัฐบาลใหม่ ไม่ทำตาม'ยุทธศาสตร์ชาติ'ถูกฟ้อง

'วิษณุ'เผยรัฐบาลใหม่ ไม่ทำตาม'ยุทธศาสตร์ชาติ'ถูกฟ้อง

"วิษณุ"เผยรัฐบาลใหม่ ไม่ทำตาม"ยุทธศาสตร์ชาติ"ถูกฟ้อง หลุดจากตำแหน่งได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ว่า ได้เห็นร่างกฎหมายฉบับนี้แล้ว แต่ไม่ทราบว่าหลังจากได้เห็นมีการแก้ไขเนื้อหาอย่างไร แต่เท่าที่ดู คิดว่าสามารถเดินหน้าไปได้ แต่ต้องการฝากไปด้วยว่า ยุทธศาสตร์ชาตินั้น เราไม่เคยกำหนดมาก่อน เมื่อจะมีคำนี้ในรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายที่ได้แถลง และต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นเมื่อจะทำ พ.ร.บ.ฉบับนี้ควรดูร่างรัฐธรรมนูญด้วย ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร มิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกัน แต่ถ้าทำให้เป็นเรื่องเดียวกันจริงๆ จะทำให้ง่ายต่อการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ เพราะรัฐบาลต้องปฏิบัติตาม

มิเช่นนั้น จะมีการฟ้องศาล หรือครม.ออกจากตำแหน่งได้ อย่างไรก็ตาม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดูเนื้อหายุทธศาสตร์ ขณะที่ พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานอนุกรรมาธิการจัดทำกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ จะพิจารณาตั้งองค์กรมากำหนดยุทธศาสตร์ โดยมีองค์กรจากภาคประชาชนและอื่นๆเข้าร่วม ทั้งนี้ได้แนะนำไปว่า ต้องให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงกลาโหม เข้ามาช่วยดูด้วย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ใช่ผู้ริเริ่มเขียนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นข้อบังคับรัฐบาลต่อไปให้ทำตาม  

เมื่อถามถึงเงื่อนไขที่ระบุว่าหากรัฐบาลต่อไปไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติจะถูกฟ้องศาลหรือให้ออกจากตำแหน่ง นายวิษณุ กล่าวว่า เป็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ เป็นธรรมดา เพราะยุทธศาสตร์ชาติต้องเสนอสภา เมื่อถามย้ำว่า หากรัฐบาลใหม่ตุกติกโดยนับหนึ่งทำตาม แต่ไม่เดินหน้าต่อจะถือว่าผิดหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า แบบนั้นไม่เรียกว่าตุกติก เหมือนนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภา ซึ่งเจอมาทุกสมัย ผ่านไป 2-3 ปีมีคนท้วงทำไมไม่ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ รัฐบาลก็ตอบว่า จะทำให้ในปีสุดท้าย

เพราะไม่มีข้อบังคับว่า ให้ทำตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเป็นรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติก็เช่นเดียวกัน ไม่มีอะไรมามัดรัฐบาล และนักการเมืองนั้นเก่ง มีช่องทาง จึงอย่าไปกลัวแทนนักการเมือง ส่วนที่กำหนดเพราะต้องการให้ทำตามกรอบที่บอกกับประชาชน หากรู้สึกว่ากรอบดังกล่าวทำให้อึดอัด ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่ากัน แต่ช่วยบอกชาวบ้านให้รู้ล่วงหน้า เขาจะได้ไม่เลือกคุณตั้งแต่แรก