กต.เตรียมแปลคำพิพากษาคดีเกาะเต่าเป็นภาษาพม่า

กต.เตรียมแปลคำพิพากษาคดีเกาะเต่าเป็นภาษาพม่า

กต.เตรียมแปลคำพิพากษาคดีเกาะเต่าเป็นภาษาพม่า เพื่อส่งให้กต.พม่าทำความเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมไทย

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ดําเนินการแปลคําพิพากษาฉบับย่อของคดีดังกล่าวเป็นภาษาพม่าเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการต่างประเทศพม่า รวมถึงเผยแพร่ให้ชาวพม่าได้ทราบ และเข้าใจถึงข้อเท็จจริงจากการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของไทยอีกด้วย 

นายเสข กล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานการณ์การชุมนุมในกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่านั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง แจ้งว่า ในวันที่ 29 ธันวาคม ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมจํานวน 150 - 200 คน มายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม และให้ปล่อยผู้ต้องหาชาวพม่าทั้ง 2 คน โดยผู้แทนของสถานทูตได้ออกมารับหนังสือดังกล่าว ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะสลายตัวไป ขณะนี้กระทรวงยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับทางการพม่าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยในชั้นนี้ยังไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

นายเสข กล่าวด้วยว่า กระทรวงยังได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลียว่า ในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.00 น. มีชาวพม่าจํานวน 35 - 40 คน เดินทางมายื่นหนังสือกับผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูต ก่อนจะสลายตัวไปในเวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีผู้ชุมนุมชาวพม่าประมาณ 30 - 40 คน มารวมตัวกันบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูต อย่างไรก็ดีตํารวจมาเลเซียได้ขอให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนย้ายไปชุมนุมบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตพม่าประจํามาเลเซียแทน ซึ่งไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวใดๆ หลังจากนั้น