สวนดุสิตโพล เผย ปชช.หนุนมาตรการเมาแล้วยึดรถ

สวนดุสิตโพล เผย ปชช.หนุนมาตรการเมาแล้วยึดรถ

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยมาตรการเมาเเล้วยึดรถ ชี้เป็นมาตรการที่ดี ช่วยลดอุบัติเหตุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสวนดุสิตโพล จัดทำโพลเรื่อง" มาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงปี"ใจความว่า จากที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหม ออกมาพูดเรื่องมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่ โดยเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหวังว่าเทศกาลปีใหม่ปีนี้จะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น1,280 คน ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ความคิดเห็นของประชาชน กับ การเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดปีใหม่

อันดับ 1ส่วนใหญ่มาจากตัวผู้ขับขี่เองที่ประมาท ไม่มีวินัย ไม่เคารพกฎจราจร เมาแล้วขับ หลับใน82.03%

อันดับ 2วันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันมักมีอุบัติเหตุเป็นประจำ ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 79.30%

อันดับ 3ตัวผู้ขับขี่เองควรตระหนักถึงความปลอดภัยและทางเจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้น67.58%

2.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? จากที่รัฐบาลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่ กรณีผู้ขับขี่ที่ดื่มสุรา เมาแล้วขับ จะยึดรถผู้ขับขี่นั้นเป็นการยึดเพียงชั่วคราวแล้วก็คืน แต่ไม่ใช่ยึดถาวร

อันดับ 1เห็นด้วย80.47% เพราะ เป็นมาตรการที่ดี ช่วยลดอุบัติเหตุ เป็นการลงโทษและเตือนสติให้ผู้ขับขี่ไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ

อันดับ 2ไม่เห็นด้วย12.50% เพราะบทลงโทษไม่รุนแรง ควรลงโทษทั้งจำคุกและปรับ ควรแก้ที่ต้นเหตุ คือร้านจำหน่ายสุรา ฯลฯ

อันดับ 3ไม่แน่ใจ7.03% เพราะที่ผ่านมามีการตั้งด่านตามเส้นทางต่างๆ แต่ก็ยังมีผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับอยู่เป็นจำนวนมาก อาจดูแลไม่ทั่วถึง ฯลฯ

3.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? หากมีมาตรการพบเด็กนั่งดื่มสุรา อาจจะขอยึดกุญแจรถไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปขับขี่ในขณะมึนเมา แต่ไม่ใช่ยึดรถ

อันดับ 1เห็นด้วย67.18% เพราะ เป็นการป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง สุราเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทและขาดสติ ฯลฯ

อันดับ 2ไม่เห็นด้วย17.58% เพราะควรลงโทษที่ตัวเด็กมากกว่าหรือแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ รถที่จอดทิ้งไว้อาจไม่ปลอดภัยหรือถูกลักขโมยได้ ฯลฯ

อันดับ 3ไม่แน่ใจ15.24%เพราะ อยากให้มีมาตรการที่เข้มงวด ใช้ได้ระยะยาว ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น ฯลฯ

4.ความพอใจของประชาชน ต่อ การออกมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรัฐบาลในช่วงปีใหม่

อันดับ 1พอใจ75.00% เพราะรัฐบาลแสดงความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นมาตราการที่ดี ช่วยลดอุบัติเหตุ ฯลฯ

อันดับ 2เฉยๆ19.14% เพราะในช่วงปีใหม่ภาครัฐจะมีมาตรการและวิธีแก้ปัญหาต่างๆออกมา แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มักมาจากสาเหตุเดิมๆ ฯลฯ

อันดับ 3ไม่พอใจ5.86% เพราะควรแก้ที่ตัวผู้ขับขี่และร้านค้ามากกว่า ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลควรรณรงค์เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุให้มากขึ้น ฯลฯ