สภากลาโหมเห็นชอบหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา

สภากลาโหมเห็นชอบหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา

สภากลาโหมเห็นชอบหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา ทหารรับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำเงินเดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงกลาโหมว่า  พล.ต.คงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่12/2558โดยมี พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน และมีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมว่า ในที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา ให้แก่ข้าราชการทหาร ผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือนโดยปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงทั้งระดับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารระดับประทวนบางชั้นยศ ให้เทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ธ.ค.58