'เสรี'ยันไม่ได้รับใช้เผด็จการ

'เสรี'ยันไม่ได้รับใช้เผด็จการ

"เสรี"ยืนยันไม่ได้รับใช้เผด็จการ แต่เข้ามาแก้ปัญหาให้ประเทศ ซัดนักการเมืองน้ำเน่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตประเทศ

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านการเมือง  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)กล่าวว่า ขณะนี้บรรดานักการเมืองเก่าๆ เริ่มใช้จังหวะและโอกาสออกมาเสนอความเห็นในช่วงเกิดประเด็นปัญหาที่มีข้อถกเถียงกันในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และมักจะออกมากล่าวอ้างว่า กรธ. สนช.หรือ สปท. เข้ามา “รับใช้เผด็จการ”ซึ่งตนเห็นว่า เป็นการใส่ร้ายใส่ความเพื่อต้องการลดความน่าเชื่อถือของ คสช.และรัฐบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 

นายเสรีกล่าวว่า ที่ผ่านมา กรธ. สปท. หรือ สนช. ไม่ได้เข้ามารับใช้เผด็จการ แต่เข้ามาช่วยงาน คสช.ที่เป็นฝ่ายทหารที่เข้ามาแก้วิกฤติที่เป็นปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชน ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของนักการเมืองเก่าๆ ที่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแสนสาหัสมา ซึ่งนักการเมืองน้ำเน่าเหล่านี้ เป็นบรรดาพวกที่เคยเป็นแกนนำที่อยู่ในปาร์ตี้ลีสเกือบทั้งสิ้น เป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างหนักมาแล้ว อันรวมถึงบรรดากลุ่มทุนและพวกมีอิทธิพลทั้งหลายที่ฝังตัวอยู่ในปาร์ตี้ลีส อันเป็นต้นทางของการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดในประเทศอย่างมหาศาล 

"เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและขจัดนักการเมืองเก่าๆที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงควรตัดช่องทางไม่ให้นักการเมืองที่เข้ามาลงทุนทางการเมืองและที่เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนเหล่านั้นออกจากวงจรทางการเมือง โดยหากต้องการจะลงเลือกตั้งอีก ควรไปลงเลือกตั้งเฉพาะ ส.ส.เขตเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้คนเหล่านี้กลับมาสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอีกหรือไม่"นายเสรี กล่าว