ผบ.ทบ.ใช้เครือข่ายมวลชนกอ.รมน. แก้ก่อเหตุร้ายใต้

ผบ.ทบ.ใช้เครือข่ายมวลชนกอ.รมน. แก้ก่อเหตุร้ายใต้

"พล.ต.บรรพต "เผยผบ.ทบ.ระบุใช้เครือข่ายมวลชน"กอ.รมน." ช่วยป้องปรามการก่อเหตุ

พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร (กอ.รมน. )เปิดเผยผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยมีพล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม โดยให้ความสำคัญต่อการป้องปรามและป้องกันมากกว่าการติดตามแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ ด้วยการใช้ทุกมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมด้วยเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังภัย เครือข่ายผู้รักษาความปลอดภัยสถานท่องเที่ยว ฯลฯ

ในส่วนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล ธุรกิจผิดกฎหมาย น้ำมันเถื่อน ยาเสพติด ให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้ใช้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักเพื่อเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และสภาสันติสุขตำบลเป็นหน่วยงานสนับสนุน และให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ใช้ขีดความามารถของหน่วยสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ลงมาขับเคลื่อนงานการศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

พล.ต.บรรพต กล่าวอีกว่า เดือนที่ผ่านมา ศปป.6 กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและไฟฟ้าชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงในการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ชุมชนนำร่องต้นแบบ ต.แม่ทา อ.แม่ออน และ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยติดตั้งแผง Solar cell ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนที่ลดลงประมาณ 20-30% ไปเป็นต้นทุนของชุมชนในการพัฒนาด้านอื่นๆ สำหรับแผนงานต่อไปจะพัฒนาให้ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานธรรมชาติทดแทน ให้ได้กว่า 50%