เผยตารางนายกฯบินประชุมCOP21ที่ปารีส

เผยตารางนายกฯบินประชุมCOP21ที่ปารีส

"พล.ต.วีรชน" รองโฆษก รบ. เผยตารางนายกฯ บินประชุม COP21 ที่ปารีส

วันนี้(28พ.ย.) พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 (CMP 11) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 2 ธันวาคม2558 โดยมีรัฐมนตรีที่เดินทางร่วมคณะประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

รองโฆษกฯ เปิดเผยอีกว่า ส่วนกำหนดการที่สำคัญของนายกฯและคณะจะออกเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. เวลา 00.05น. ด้วยเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930 ไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศส และเดินทางถึงท่าอากาศยานปารีส - ชาร์ลส์เดอโกล กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสในเวลา 06.50 น. (เวลาที่กรุงปารีสช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพฯ 6 ชั่วโมง) และจากนั้นช่วงเย็นเวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกลุ่มเล็กกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการประชุม COP21

จากนั้นวันจันทร์ที่ 30 พ.ย. ช่วงเวลา 08.45 - 10.50น. เป็นช่วงที่ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลเดินทางถึงศูนย์ประชุม Parc des Expositions du Bourget โดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสและเลขาธิการสหประชาชาติจะรอให้การต้อนรับ และมีพิธีเปิดการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในเวลา 11.00 น. และจากนั้นมีการถถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

และจากนั้นช่วงบ่ายเวลา 13.30 -14.30 น. ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน COP 21 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และจากนั้นเวลา 14.45 น. เป็นต้นไปจะเป็นการกล่าวถ้อยแถลงโดยประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยมีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลง เวลาประมาณ 18.00 น.

และวันอังคารที่ 1 ธันวาคม เวลา 12.55 น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานปารีส - ชาร์ลส์เดอโกล กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 06.25 น.

นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยที่ ๒๑ (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแนวแน่ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ การประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยที่21 (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 (CMP 11) กำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม Parc des Expositions du Bourget กรุงปารีส ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยนายฟร็องซัวร์ ออลองด์(François Hollande)ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะทำหน้าที่ประธานการประชุม และนายบัน คีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ จะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในระหว่างการประชุมด้วย  

โดยทั่วไปการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำร่างความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ให้แล้วเสร็จภายในช่วงการประชุม เพื่อให้ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2020 ดังนั้น สาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะเจ้าภาพการประชุมจึงได้จัดการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลขึ้น เพื่อสร้างพลวัตในการเจรจาความตกลงฯ

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้นำประเทศต่างๆ แสดงการสนับสนุนทางการเมืองในระดับสูงสุดต่อการเจรจาจัดทำความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จในระหว่างการประชุม COP 21/CMP 11 รวมถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคาดว่าจะมีผู้นำเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลจาก 139 ประเทศ (สถานะ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558) ทั้งนี้ ภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงปารีสเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ผู้นำส่วนใหญ่ อาทิ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 พระประมุขแห่งราชรัฐโมนาโก ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประธานาธิบดีจีน ประธานาธิบดีรัสเซีย นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีแคนาดา และนายกรัฐมนตรีอินเดีย ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมการประชุม อนึ่ง ในส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มีประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ พระบาทสมเด็จ-พระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชา ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี จะกล่าวถ้อยแถลง โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับฝรั่งเศสต่อเหตุความรุนแรงในกรุงปารีส แสดงเจตนารมณ์อันแนวแน่ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเสนอว่าในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ละประเทศควรมีแนวทางในการดำเนินการพัฒนาใหม่ที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง ไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทาง พร้อมเน้นย้ำว่า ประเทศต่างๆ จะไม่สามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได้หากยังคงต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอาหาร ความพยายามในการขจัดความยากจน และการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไทยได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 2030 ที่ร้อยละ 20 ถึง 25 รวมถึงบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 และความพร้อมที่จะเป็น “สะพานเชื่อม” ระหว่างประเทศต่างๆ