'ประยุทธ์'เผยเงินประมูล 4 จี เก็บเข้างบกลาง

'ประยุทธ์'เผยเงินประมูล 4 จี เก็บเข้างบกลาง

"พล.อ.ประยุทธ์"เผยเงินประมูล 4 จี เก็บเข้างบกลาง เพื่อช่วยคนจน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้สัมภาษณ์กรณีเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรซ์ตว่า จะนำมาใส่ในงบของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลมีเรื่องที่ต้องดำเนินการหลายอย่าง จึงไม่จำเป็นต้องนำงบส่วนนี้ไปทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราว แต่เอาง่ายๆ ว่าจะต้องไปทำในสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเงินประมูลทั้งหมดก็มาถูกแก้ไขในรัฐบาลนี้ แต่ก่อนหน้านี้ดำเนินการอะไรได้เสียที่ไหน

อย่างไรก็ตามจะแบ่งเงินจากส่วนนี้เอาเข้างบกลางของกระทรวงการคลัง เพราะถือว่าเป็นงบประมาณของรัฐ ซึ่งมีแผนงานที่รองรับอยู่แล้ว แล้วมาตรการเร่งด่วนที่ต้องทำเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาในมิติอื่นๆ 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ต้องเร่งดำเนินการในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องที่ต้องลงทุนโดยรัฐการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) หรือการลงทุนโดยต่างประเทศ ซึ่งจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนให้ได้โดยเร็ว แต่ในส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ การเจรจาถือว่ามีความสำคัญเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีความคิดเห็นที่ยังแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ยืนยันว่าจะเกิดขึ้นได้แน่นอน เริ่มต้นได้ในรัฐบาลนี้จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ อย่างน้อยก็ให้เป็นพื้นฐานหรือโครงการเริ่มต้นเพื่อให้รัฐบาลหน้าสานงานต่อ