ศธ.รื้อคกก.ยกร่างหลักสูตรชุดใหญ่ เหตุอุ้ยอ้าย

ศธ.รื้อคกก.ยกร่างหลักสูตรชุดใหญ่ เหตุอุ้ยอ้าย

ศธ.รื้อคกก.ยกร่างหลักสูตรชุดใหญ่ เหตุอุ้ยอ้าย หั่นเป็น3ชุดย่อย ชุดให้คำแนะนำ-ชุดยกร่าง-ชุดการนำหลักสูตรไปใช้

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ที่มีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการยกร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่แทนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในการประชุม รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้มีการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตร จากเดิมที่มีชุดเดียวและมีการพิจารณาหลักสูตรในภาพรวม โดยปรับให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย3ชุดและมอบให้ปลัด ศธ.เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการในแต่ละชุดต่อไป

“ที่ต้องปรับจากชุดใหญ่เป็นชุดเล็ก3ชุดเพราะองค์ประกอบชุดใหญ่มีคนมากการทำงานอุ้ยอ้ายเป็นไปได้ช้า ที่ประชุมจึงให้ปรับให้เล็กลงเบื้องต้นคณะกรรมการย่อย3ชุดประกอบด้วย ชุดแรกเกี่ยวกับให้ข้อมูล คำแนะนำว่าในหลักสูตรการศึกษาควรจะต้องสอนเรื่องใดบ้าง ซึ่งอาจจะต้องเชิญกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาร่วม เป็นต้น ชุดที่สอง ทำหน้าที่ยกร่างหลักสูตร และชุดที่3เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อนำหลักสูตรไปใช้ นอกจากนี้ ผมได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามด้วย”ปลัด ศธ.กล่าว

 รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กำชับเรื่องการจ้างบริษัทออแกไนซ์เซอร์เข้ามาจัดงานให้หน่วยงานต่างๆ ด้วยว่าไม่ได้ห้ามเรื่องการจ้างออแกไนซ์เซอร์ เพียงแต่ขอให้การจ้างต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ขณะเดียวกัน งานใดที่หน่วยงานสามารถทำเองได้ก็ขอให้ดำเนินการเอง โดยที่ผ่านมาตนได้ขอความร่วมมือให้ทุกองค์กรหลักส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆเข้ามาซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งมาเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียด ส่วนองค์กรหลักอื่นๆคาดว่าจะทยอยส่งตามมา อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่ ศธ.เคยมีประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนจัดงาน งาน โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ ในสมัย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรมว.ศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดไว้ว่ากิจกรรมใดที่ใช้งบประมาณเกิน1ล้านบาทจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรมว.ศึกษาธิการนั้น เวลานี้ประกาศดังกล่าวยังบังคับใช้อยู่