กกต.ฟ้อง'มาโนช เสนพงศ์' ชดใช้ค่าเสียหาย

กกต.ฟ้อง'มาโนช เสนพงศ์' ชดใช้ค่าเสียหาย

กกต.ฟ้อง"มาโนช เสนพงศ์"อดีตนายกฯอบจ.นครศรีฯ ชดใช้ค่าเสียหายจัดการเลือกตั้งกว่า 3 ล้านบ. หลังศาลอุทธรณ์ภาค8แจกใบแดง เหตุทุจริตเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543–2558 ได้มีการดำเนินคดีไปแล้วจำนวน 697 คดี มีมูลค่าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้รับผิดจำนวนเงินร้อยกว่าล้านบาท แบ่งเป็น 1.คดีฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งส.ส.และส.ว. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ทั้งหมด 12 คดี ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปีพ.ศ. 2554 รวมจำนวนเงินที่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 153,271,337.04 บาท ได้รับชำระมาแล้ว จำนวน 41,613,600.95 บาท 

นายสมชัย กล่าวต่อว่า 2.คดีฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ทั้งหมด 685 คดี ระหว่างปี พ.ศ.2546 ถึงปี พ.ศ.2558 รวมเงินที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 37,257,646.14 บาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ได้จากการผ่อนชำระก่อนคดีถึงที่สุด จำนวน 9,581,486.98 บาท และเงินที่ได้รับชำระเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 27,676,159.16 บาท 

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับการฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่นั้น ล่าสุดกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายหนึ่ง ซึ่งถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชใหม่ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,238,466 บาท ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. รายดังกล่าว ได้มีหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ รวมทั้งขอผ่อนชำระค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งสำนักงานกกต.เห็นว่าดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สามารถเรียกได้ตามกฎหมาย และการไม่เรียกดอกเบี้ยอาจทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องเสียประโยชน์ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการผ่อนชำระแล้วเป็นเวลานานถึง 26 ปี ถึงจะชำระเสร็จ ที่ประชุม กกต. ได้พิจารณาแล้วมีมติไม่รับคำขอประนีประนอมยอมความ และมอบหมายให้สำนักงานกกต.มีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบต่อไป

"ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง จะต้องชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ กกต. ก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสำนักงานกกต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้นผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและไม่อาจปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ตามผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องพึงตระหนักเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้เน้นย้ำมาโดยตลอด”นายสมชัย กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ศาลอุทธรณ์ ภาค 8 ได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตามมติกกต.ที่ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือให้ใบแดง นายมาโนช เสนพงศ์ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช พ้นจากตำแหน่งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2558 ในข้อหาจัดเลี้ยงกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ร้านอาหารครัวอันดามัน ถนนเทิดพระเกียรติ อ.เมือง นครศรีธรรมราช และข้อหา รถแห่ป้ายรณรงค์หาเสียงโฆษณาของนายมาโนช ได้ประกาศว่านายมาโนช สมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และข้อหานายปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว ประธานสาขาพรรค ปชป. และพวกแจกเงิน 2,000 บาทให้กับสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปซื้อเสียง พร้อมกันนั้น ได้สั่งกกต.ให้มีการเลือกตั้งใหม่ หลังจากกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จสิ้น และสั่งให้นายมาโนช ชดใช้ค่าจัดการเลือกตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นอีกด้วย