ครม.รับกม.ใหม่ใช้เเทนอี-ออกชั่น

ครม.รับกม.ใหม่ใช้เเทนอี-ออกชั่น

ครม.รับกฎหมายใหม่ใช้เเทนอี-ออกชั่น หลังกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายการประมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข่าวจากที่ประชุมครม.เเจ้งว่า ในวันนี้ (23 มิ.ย.) กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายการประมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเดิมใช้ระบบอี-ออกชั่น โดยพบว่า กระบวนการนี้ใช้อิทธิพลในการฮั้วประมูลและจากนี้จะใช้ระบบE-bidding (อี-บิดดิ้ง) คือเปิดประมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผู้ที่ร่วมประมูลก็ไม่ต้องเจอหน้ากัน ผู้ร่วมประมูลทั้งในประเทศ ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดจะร่วมประมูลได้แบบเท่าเทียม ไม่มีการฮั้วและไม่ต้องกลัวอิทธิพล

ขณะเดียวกันจะมีการนำเสนอระบบ E-marketting (อีมาร์เก็ตติ้ง) ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาสั่งซื้อสินค้าจากกรมบัญชีกลาง หากเห็นว่าสินค้าชนิดใดมีคุณภาพ ราคาถูก ให้กรมบัญชีกลางเลือกมาใช้ได้เลย พอจะใช้จากที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้เลย แต่การพิจารณาเลือกซื้อสินค้านั้นต้องมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม