ดีเดย์เปิดตลาดน้ำทำเนียบ12ก.พ.-1มี.ค.

ดีเดย์เปิดตลาดน้ำทำเนียบ12ก.พ.-1มี.ค.

ดีเดย์เปิดตลาดน้ำทำเนียบ 12 ก.พ. - 1 มี.ค. "นายกฯ" เป็นปธ.เปิด จัดเรือรับ-ส่งจากท่าเรือหัวลำโพงถึงหน้าทำเนียบฯ

เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันนี้(30ม.ค.) ที่ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมโครงการตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุง ครั้งที่ 2 โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมรับทราบการจัดโครงการตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษมตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร ระยะทาง 350 เมตร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์–1 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.–19.00 น. โดยนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น.

สำหรับรูปแบบของกิจกรรม แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน ประกอบด้วย 1.พื้นที่ตลาดน้ำ จะมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตลาดน้ำในคลองผดุงกรุงเกษม โดยใช้เรือจำนวน 40 ลำ และกิจกรรมสันทนาการทางน้ำ อาทิ การแข่งขันพายเรือประเภทสนุกสนาน การละเล่นท้องถิ่น 2.พื้นที่ตลาดบก จะมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตลาดบก บริเวณฝั่งทางเท้าถนนกรุงเกษม ด้านริมคลอง จำนวน 90 ซุ้ม ได้แก่ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND 50 ซุ้ม ของดีจากสำนักงานเขต 30 ซุ้ม ผลิตภัณฑ์เครือข่ายและการท่องเที่ยว 10 ซุ้ม ตลอดจน จัดกิจกรรมนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ “วิถีไทยกับสายน้ำ” กิจกรรมสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เสริมสร้างประสบการณ์ อาทิ การทำเรือจำลอง การทำของเล่น จำนวน 5 ซุ้ม กิจกรรมสันทนาการในพื้นที่

เช่น เวทีการแสดงวัฒนธรรมและดนตรี ซุ่มถ่ายรูปที่ระลึกภายในบริเวณงาน 3.พื้นที่รอบนอก กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ล่องเรือเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอันทรงคุณค่า สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม จากปากคลองด้านเหนือที่วัดเทวราชกุญชร-ท่าเรือหัวลำโพง วันละ 2 รอบ เวลา 16.00 น. และ17.00 น. ตลอดจนจะมีการจัดเรือรับ-ส่ง ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่บริเวณท่าเรือหัวลำโพง-บริเวณพื้นที่จัดงาน ในช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น.

ด้านน.ส.เรณู ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า โดยกทม.ได้ประสานร้านค้ากว่า 90 ร้านค้า เพื่อขายของทั้งในลำคลองและบนบก โดยเป็นร้านขายสินค้าคุณภาพ ราคาไม่แพงเพราะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น การร้องเพลงเรือ เพลงฉ่อย ฯลฯ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์สลับกันไปในแต่ละสัปดาห์ ขณะที่การสัญจรเพื่อจับจ่ายสินค้า จะมีการให้บริหารเรือข้ามฟากระหว่างฝั่งทำเนียบรัฐบาลและวัดโสมนัสราชวรวิหาร

ขณะที่การเดินทางมายังบริเวณงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ จัดเรือรับส่งบริเวณหัวลำโพง มายังบริเวณงานสำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน นอกจากนี้ได้จัดรถโบราณจากเจษฎามิวเซียม 2 คัน วิ่งรับส่งเป็นวงเวียนสวนทางกัน ตั้งแต่วัดเบญจมบพิตร ผ่านถนนนครสวรรค์ ถนนพิษณุโลก ผ่านหน้าวัดโสมฯ เพื่อความสะดวก ขณะที่ผู้ใช้รถส่วนตัวจะมีการประสาน สน.ดุสิตและกองทัพภาคที่ 1 ในการพิจารณาจัดหาพื้นที่จอดรถ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือในการใช้รถสาธารณะเพื่อลดปัญหาด้านการจราจร สำหรับความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่นั้น ทางกทม.จะเตรียมพร่องน้ำเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยภายในลำคลอง ก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าพื้นที่ ส่วนการดูแลความปลอดภัยของผู้มาร่วมงานนั้นหากลงไปในน้ำจะมีเสื้อชูชีพให้บริการ

อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีแนวคิดขอความร่วมมือให้ผู้ข่ายและผู้ซื้อแต่งกายแบบไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวิถีไทยด้วย