'พิไลพรรณ'อัด'สหรัฐฯ'แทรกแซงกิจการภายในของไทย

'พิไลพรรณ'อัด'สหรัฐฯ'แทรกแซงกิจการภายในของไทย

"พิไลพรรณ" กมธ.ตปท.สนช. อัด “สหรัฐฯ” แทรกแซงกิจการภายในไทย ชี้กระบวนการถอดถอนเป็นไปตามหลักสากล

นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ การต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วยตัวแทนกรรมาธิการการต่างประเทศ แถลงตอบโต้นายแดเนียล รัชเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่า กรรมาธิการได้ติดตามข่าวการมาเยือนของนายแดเนียลในประเทศไทย รู้สึกผิดหวังและห่วงกังวลกับท่าทีของนายแดเนียลที่ได้แสดงออกหลายประเด็น ทั้งนี้กรรมาธิการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานถึง 180 ปี และถือเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย ที่มีความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน เราจึงคาดหวังว่าสหรัฐฯจะมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและความจำเป็นในการดำเนินการต่าง ๆ ของไทยในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะปฏิรูปประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามโรดแมปที่ได้ประกาศไว้

นางพิไลพรรณ กล่าวว่า กรรมาธิการรู้สึกไม่สบายใจและผิดหวังและกังวลที่นายแดเนียลได้แสดงความเห็นที่ไม่เข้าใจในกระบวนการถอดถอนกรณีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯที่ผ่านมา และกล่าวถึงกระบวนการดำเนินคดีในความผิด ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวเป็น 2 เรื่องที่เป็นแรงจูงใจในทางการเมือง ขอย้ำว่ากระบวนการถอดถอนนักการเมืองอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสนช.ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้ โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากล ซึ่งสหรัฐฯเองก็ยึดถือ ทั้งนี้โครงการรับจำนำข้าวมีหลักฐานที่ชัดเจน มีความเสียหายเกิดขึ้นมูลค่าหลายแสนล้านบาท กระบวนการถอดถอนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น ตามอำนาจของกฎหมายและมีมานานและทุกรัฐบาลก็ให้ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

“ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับมาตรการต่างๆในประเทศไทย รวมทั้งกฎอัยการศึกและกระบวนการยุติธรรมนั้น ซึ่งนายแดเนียลน่าจะมีความรู้เพียงพอว่าไทยมีเหตุความจำเป็นว่าเพื่อธำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศและประชาชนโดยทั่วไป ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศ ซึ่งตามกฎบัตรสหประชาชาติก็ได้ยอมรับไว้อย่างชัดแจ้งว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติไม่อาจแทรกแซงเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศโดยแท้ ดังนั้นกรรมาธิการจึงหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจในสถานการณ์และนโยบายของประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้กรรมาธิการจะเชิญอุปทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย เข้ามาพูดคุยและชี้แจงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” นางพิไลพรรณ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองอย่างไรที่ องค์กรฟรีดอมเฮ้าส์ระบุผลวิจัยว่าประเทศไทยเป็น 1 ใน 61 ประเทศที่ไม่มีเสรีภาพเนื่องจากการทำงานของรัฐสภา นางพิไลพรรณ กล่าวว่า จะบอกว่าประเทศไทยไม่มีเสรีภาพและประชาธิปไตยคงไม่ได้ เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีความสงบ และประชาชนก็มีความสุขและการดำเนินชีวิตปกติทุกประการ ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คนไทย ทุกอย่างอยู่ที่คนไทยจะคิด อย่าให้โลกภายนอกมาแทรกแซงความคิดจนเกินไป

ด้านนายกิตติ วะสีนนท์ กรรมาธิการ การต่างประเทศ สนช. กล่าวถึงการแสดงความเห็นของนายแดเนียลถือเป็นการทำผิดมารยาทหรือไม่ว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางการฑูต ซึ่งเรื่องพิธีทางการทูตอาจจะมีความแตกต่างระหว่างประเทศตะวันตกกับบ้านเรา แต่บางเรื่องเป็นเรื่องของมิตรที่ควรให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ในทางปฏิบัติมิตรประเทศต้องอาศัยความเข้าใจกัน อยากเห็นสหรัฐฯเข้าใจและพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำประเด็นอื่นมาเป็นปัญหาเชิงการเมือง