พท.ย้ำองค์กรตรวจสอบยุติธรรมไม่สองมาตรฐาน

พท.ย้ำองค์กรตรวจสอบยุติธรรมไม่สองมาตรฐาน

"ชวลิต"ระบุจะลงโทษคนทุจริตเลือกตั้ง ต้องพัฒนาองค์กรในการตรวจสอบให้ยุติธรรมเสียก่อนไม่ใช่สองมาตรฐาน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองเลขาธิการพรรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแนวคิดตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งว่า ตนเห็นด้วยในหลักการที่จะลงโทษผู้ทุจริตการเลือกตั้งให้ได้รับโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่กระทำ แต่การลงโทษประหารชีวิตทางการเมืองกับบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใด ควรดำเนินการเมื่อมีการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรในการตรวจสอบการทุจริตหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้ได้รับความเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อน เพราะสาเหตุของความขัดแย้งในบ้านเมืองที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากองค์กรในการตรวจสอบไม่ยุติธรรม สองมาตรฐาน และเลือกปฏิบัติ ซึ่งยิ่งเพิ่มความขัดแย้งให้ฝังรากลึกขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนการเขียนกติกากลางของบ้านเมืองนั้น อย่าตั้งเป้าหมายโดยมีอคติกับภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง เพราะจะทำให้ล้มเหลวและไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน แต่ควรมององค์รวมทั้งหมดของทุกภาคส่วนอย่างสมดุล โดยเฉพาะอำนาจอธิปไตยคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ทั้งนี้ ในอดีตเคยกำหนดกติกาที่จะบริหารจัดการกับนักการเมืองและพรรคการเมืองให้อ่อนแอ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกติกาอย่างเข้มข้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนจะปรับความคิดและวิธีการที่จะเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เขาชื่นชอบ

นายชวลิต กล่าวอีกว่า ต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศไทยเป็น 1 ในประชาคมโลก มีพันธะสัญญาที่จะต้องปฏิบัติทั้งทวิภาคีและพหุภาคี โลกเกือบทั้งใบเป็นประชาธิปไตยซึ่งเราต้องแคร์ เห็นได้ว่า ขณะนี้เรากำลังพยายามให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศทำความเข้าใจกับประชาคมโลกถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนอกกติกาประชาธิปไตย และกำลังวางโรดแมปไปสู่ประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้ประเทศของเราถูกบอยคอต ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวง

ดังนั้น การกำหนดกติกากลางของบ้านเมืองจึงไม่ควรส่งสัญญาณที่จะลิดรอนฝ่ายประชาธิปไตยให้อ่อนแอ ตรงกันข้าม ควรทำให้ภาคส่วนการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ขอความเป็นธรรมให้กับฝ่ายการเมืองบ้าง เพราะในข้อเท็จจริง 82-83 ปี ประชาธิปไตยไทยมีที่ยืนให้ฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ครบเทอมตามกติกาเพียง 1 สมัย 4 ปีเท่านั้น นอกนั้นเป็นฝ่ายอำนาจนิยมและประชาธิปไตยครึ่งใบเข้ามาบริหารประเทศเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเรายอมรับว่าประเทศไทยเป็น 1 ในประชาคมโลก และโลกใบนี้เป็นประชาธิปไตยเสียส่วนใหญ่ เราก็ควรตั้งเป้าเขียนกติกากลางของบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มั่นคง และยั่งยืน