คสช.ทุ่ม1.3หมื่นล้านเดินหน้าโปรเจคน้ำ

คสช.ทุ่ม1.3หมื่นล้านเดินหน้าโปรเจคน้ำ

"พล.อ.ฉัตรชัย"รองหน.ศก.ทุ่ม1.3หมื่นล้าน จี้7หน่วยงานเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำภายใน3เดือนให้ทันงบ57ปี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมการบริหารจัดการน้ำ ว่าวันนี้ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำ ในปีงบประมาณ 2557 ที่ยังค้างอยู่ 17,000ล้านบาท ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำให้ทันสิ้นปีงบประมาณ 2557

โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลอง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรปรับลดการใช้งบประมาณให้เหลือกว่า 13,000 ล้านบาท และอีกกว่า 3,000ล้านบาทให้กันไว้ เพื่อไปใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2558โดยจะต้องไม่เป็นโครงการซ้ำซ้อน

"งบประมาณกว่า 13,000ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557หน่วยงานทั้ง 7ที่รับผิดชอบโครงการ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3เดือน หรือ สิ้นปีงบประมาณ โดยกองทัพพร้อมเข้าไปช่วยเหลือ เชื่อว่าการทำงานร่วมกันไม่มีปัญหา"พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเสนอตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อดูการทำงานทั้งระบบ รวมถึงการจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบของปีงบประมาณ 2558 และงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทของปี 2557 ที่กันไว้ด้วย โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้พิจารณาบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการ และเสนอ คสช. ให้ความเห็นชอบภายใน 10วัน

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ไม่เป็นห่วงการจัดทำงบประมาณ แต่เน้นย้ำในเรื่องความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ