ทำความเข้าใจสื่อ

ทำความเข้าใจสื่อ

ผู้บริหารสื่อฯร่วมฟังคำชี้แจงจากพล.อ.อุดมเดช เลขาฯ คสช. ตามคำเชิญเรื่องการนำเสนอข่าว ที่สโมสรทบ.วิภาวดี