'อภิสิทธิ์'เสนอปี57เป็นปีแห่งการปฏิรูป

'อภิสิทธิ์'เสนอปี57เป็นปีแห่งการปฏิรูป

"อภิสิทธิ์" ส่งสารปีใหม่ถึงประชาชน เสนอให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการปฏิรูป

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส่งสารในโแกาสเทศกาลปีใหม่ถึงประชาชน เสนอให้ปี 57 เป็นปีแห่งการปฏิรูป โดยระบุว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหลายสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความหวังและโอกาสสำหรับประเทศไทยคือกระแสการปฏิรูปประเทศ เพราะการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนได้สร้างความตื่นตัวและปลุกสำนึกทางการเมืองอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากสังคมที่ถูกมองว่าไม่สนใจหรือแม้แต่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้กลายเป็นสังคมที่ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านกฎหมายล้างผิดคนโกงจนผู้มีอำนาจต้องถอยร่น จากสังคมที่เหมือนยอมรับสภาพการเมืองที่ล้มเหลวมาสู่สังคมที่เรียกร้องการปฏิรูปมากกว่าการเดินหน้าการเมืองแบบเดิมๆ ผ่านการเลือกตั้ง

"ผมจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนให้ก้าวพ้นการเมืองที่ล้มเหลว เต็มไปด้วยความขัดแย้งและผลประโยชน์ ที่ทำให้ประเทศไทยและคนไทยย่ำอยู่กับที่มาเกือบสิบปี มาช่วยกันทำให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการปฏิรูป"นายอภิสิทธิ์ ระบุ

พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการปฏิรูปว่า จะเป็นการปฏิรูปประเทศไทยให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ประชาชนสามารถเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีทุจริตได้โดยไม่มีอายุความ ปรับปรุงกฎระเบียบของราชการเพื่อลดช่องทางการทุจริต ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้กระบวนการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เสริมการตรวจสอบทรัพย์สินนักการเมืองและข้าราชการ

ปฏิรูปการเลือกตั้งให้เป็นธรรม โดยมีมาตรการป้องกันการใช้อำนาจรัฐในการแทรกแซงการเลือกตั้ง ทำกระบวนการพิจารณาตรวจสอบทุจริตเลือกตั้งและคดีเลือกตั้งให้รวดเร็ว ป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองใช้นโยบายหาเสียงที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือสร้างความเสียหายต่อฐานะของประเทศ

ปฏิรูประบบราชการ และกระจายอำนาจ โดยโอนอำนาจของการปกครองส่วนภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่นควบคู่ไปกับการตรากฎหมายให้ท้องถิ่นต้องฟังเสียงประชาชนและสร้างกลไกของประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานท้องถิ่น คืนระบบคุณธรรมในการโยกย้ายแต่งตั้งให้ระบบราชการเพื่อให้ราชการทำงานให้ประชาชนอย่างแท้จริง

ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งแต่การแก้ปัญหาการถือครองที่ดิน ออกกฎหมายเก็บภาษีที่ดินและทรัพย์สิน เดินหน้าธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชน ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

ปฏิรูประบบพลังงาน คืนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชน

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ ให้ตำรวจและอัยการต้องรับใช้ความยุติธรรมไม่ใช่รับใช้การเมือง ให้กระบวนการศาลไม่ล่าช้าหรือสร้างภาระแก่ประชาชน

ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่สังคมโลกพร้อมทั้งปลูกฝังมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตโดยมุ่งแก้ปัญหาครูกับหลักสูตรเป็นหลัก

ปฏิรูปสื่อ ให้ปราศจากการแทรกแซงโดยอำนาจรัฐ และอิทธิพลทางการเมือง สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรวิชาชีพสื่อ เพื่อตรวจสอบการทำงานสื่อให้โปร่งใส ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์

"ความสำเร็จของการปฏิรูปนี้อาจเกิดจากชัยชนะของกปปส.หรือจากการกดดันของประชาชนต่อรัฐบาลและรัฐสภาที่พิกลพิการ หาก 2 ก.พ.นี้มีการเลือกตั้ง หรืออาจเกิดขึ้นบนเส้นทางอื่น ผมจะไม่นั่งรอดู แต่จะทำหน้าที่ของผมนำพรรคประชาธิปัตย์ไปสู่การเป็นพรรคปฏิรูป จะเร่งเครื่องนับตั้งแต่วันปีใหม่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิรูปโดยเริ่มจากประเด็นการทุจริตและการเลือกตั้งซึ่งถือว่าเร่งด่วนที่สุดผมยังยืนยันว่าการปฏิรูปจะสำเร็จและยั่งยืนได้ต้องมีกระแสสนับสนุนจากประชาชน องค์ความรู้และเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์จะเร่งสร้างสามสิ่งนี้ร่วมกับพี่น้องทุกคนในปีใหม่นี้ หากทำสำเร็จจะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับคนไทยและประเทศไทย"นายอภิสิทธิ์ ระบุ