'นายกรัฐมนตรี'อวยพรปีใหม่ขอคนไทยสามัคคี

'นายกรัฐมนตรี'อวยพรปีใหม่ขอคนไทยสามัคคี

"นายกรัฐมนตรี" อวยพรปีใหม่ขอคนไทยสามัคคี ไร้ขัดแย้ง ยืนยันตั้งใจทำงาน พร้อมรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างสุดความสามารถ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊คอวยพรปีใหม่คนไทย โดยระบุว่า ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี๒๕๕๗ ดิฉันขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมจิตร่วมใจ ร่วมขอพรเพื่อให้คนไทยได้กลับมารักและสามัคคีกัน ให้ผู้ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งไม่ว่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองหรือความเชื่อที่แตกต่าง ได้หันหน้าเข้ากัน เพื่อบ้านเมืองของเราจะได้มีทางออกที่สันติ

และดิฉันขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยว่า ดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างไม่ย่อท้อ จะอดทน ท่ามกลางสถานการณ์ช่วงนี้ ในขณะเดียวกันดิฉันจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง และปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างสุดความสามารถ

สุดท้ายนี้ ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คุ้มครองคนไทยให้อยู่รอดปลอดภัย สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนา และดลบันดาลให้ประเทศชาติสงบสันติเพื่ออนาคตของลูกหลานไทยทุกคน