สุดยอด 10 ข่าวเด่น ปี 2556

สุดยอด 10 ข่าวเด่น ปี 2556

"กรุงเทพธุรกิจ" ประมวล 10 เหตุการณ์สำคัญๆ ในรอบปี

ปี 2556 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ประเทศ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถานการณ์การเมืองไร้ทางออก "กรุงเทพธุรกิจ" ประมวล 10 เหตุการณ์สำคัญๆ ในรอบปี ทั้งเรื่องมวลมหาประชาชน ที่สร้างปรากฏการณ์การเมืองครั้งประวัติศาสตร์ ตามด้วยโครงการรับจำนำข้าวที่ประเมินกันว่ารอบ 2 ปีรัฐบาลขาดทุนแล้วกว่า 4 แสนล้านบาท และเป็นปีแห่งการหั่นจีดีพีจากทุกหน่วยงานเศรษฐกิจ ตามติดด้วยคำฮิตเฟดลด-ไม่ลดคิวอี ส่งผลค่าเงินบาทผันผวนทรุดทำสถิติอ่อนรอบเกือบ 4 ปี

นอกจากนี้ คำตัดสินของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหารเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตีความไทยเสียดินแดนหรือไม่ เหตุการณ์รุนแรงภาคใต้ ทำให้เกิดการเจรจากับบีอาร์เอ็น เหตุการณ์เครือปตท.ทำน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองสร้างความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหายนะทางทะเลครั้งใหญ่ ตบท้ายด้วยข่าวดี ประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่อง เป็นการเปลี่ยนผ่านสำคัญของสื่อโทรทัศน์ไทยรอบ 58 ปี และยังเป็นปีทองของโซเชียล เน็ตเวิร์ค

สิ้น "พระสังฆราชาแห่งสยาม"

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 19.30 น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ด้วยภาวะการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมพระชันษา 100 ปี ซึ่งมากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต สร้างความโศกเศร้าให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เฝ้าติดตามพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่อง ขณะประทับรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ

ทางสำนักพระราชวังประกาศขอความร่วมมือพสกนิกรชาวไทยแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัย 30 วัน และส่วนราชการลดธงครึ่งเสา 3 วัน ส่วนพระศพตั้งบำเพ็ญพระกุศล ณ ตำหนักเพ็ชร ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร โดย 7 วันแรกสำนักพระราชวังเป็นเจ้าภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมาสักการะ พร้อมทั้งร่วมฟังพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพได้ทุกวัน จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ กำหนดงานพระราชทานเพลิงพระศพในเดือนมี.ค. 2557 ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมไทยที่พิธีต้องจัดก่อนวันสงกรานต์ ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ทั้งนี้ พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2532 และปฏิบัติบำเพ็ญต่อพระศาสนา ประชาชนและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ ยกตัวอย่าง งานด้านคณะสงฆ์ทรงมีพระเมตตาต่อภิกษุสามเณรทั่วไป โดยเฉพาะสามเณรที่มาจากบ้านนอกดูจะมีพระเมตตาเป็นพิเศษ สามเณรทุกรูปจะต้องถูกจัดเวรอยู่ปฏิบัติถวายงานสับเปลี่ยนกันไปทุกวัน

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีวิธีที่จะฝึกสอนสามเณรให้มีความรู้ความฉลาดในเรื่องต่างๆ ด้วยพระเมตตาเสมอ เช่น ทรงฝึกให้สามเณรอ่านหนังสือพิมพ์ หากสามเณรรูปใดอ่านไม่คล่องหรือไม่ถูก ก็จะทรงอ่านให้ฟังเสียเอง ทรงฝึกให้สามเณรหัดคิด หัดสังเกตและหัดทำสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นการฝึกความเฉลียวฉลาด หากสามเณรทำผิดหรือทำไม่ถูก พระองค์ก็จะทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภิกษุสามเณรที่อยู่ในปกครอง โดยทรงสำรวมเคร่งครัดในพระธรรมวินัย มักน้อยสันโดษ ทรงเอาพระทัยใส่ในการศึกษาวิจัยธรรมและปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตร ทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกรรมฐานในเมือง

พระองค์ยังเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรกที่ได้ดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทรงนำพระพุทธเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียและสร้างวัดพุทธรังษี ณ นครซิดนีย์ ทรงให้กำเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล โดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่ศากยะกุลบุตรในประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก ซึ่งยังผลให้เกิดความตื่นตัวในการบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนา และการส่งเสริมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในหมู่ชาวเนปาลอย่างกว้างขวาง

พระภารกิจที่สำคัญยิ่งเหนือสิ่งใด คือ เมื่อปี 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เสด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งในช่วงสมัยนั้นทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ์ ให้เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ในการทรงพระผนวชของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำหน้าที่เป็นผู้ถวายคำแนะนำต่างๆ ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวช ปรากฏว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงปฏิบัติหน้าที่พระอภิบาลสนองพระเดชพระคุณได้เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เสนอชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ อายุ 88 ปี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว หลังจากนายกรัฐมนตรีลงนามแล้ว จะมีผลทันทีหลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ เป็นพระราชอำนาจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง จนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ชุมนุมต้านนิรโทษลามข้ามปี

ข่าวเด่นติดอันดับของเมืองไทยรอบปี 2556 หนีไม่พ้นเหตุการณ์ "ชุมนุมประท้วง" เนื่องจากการผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ "ฉบับเหมาเข่ง" ของพรรคร่วมรัฐบาล ทันทีที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรวาระ 3 มวลมหาชนก็เดินลงสู่ถนนพร้อมนกหวีดเป็นอาวุธ ต่อต้านทันที

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ว่าได้ ที่ประชาชนจากทุกภาคส่วน ออกมาร่วมแสดงพลัง ในที่สุดพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลต้องยอมถอย โดยประสานให้วุฒิสภาคว่ำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ทั้งยังถอนร่างอีก 6 ฉบับออกจนหมด

แม้รัฐบาลจะยอมถอนกฎหมาย แต่ข้อเรียกร้องได้พัฒนาไปไกลถึงขั้นปฏิรูปประเทศ เรียกร้องให้ นายกฯ ลาออก ไม่ทำหน้าที่รักษาการ และจัดตั้งสภาประชาชนระหว่างทางการชุมนุมประท้วงเริ่ม รุนแรงและมีการสูญเสีย กระทั่ง นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตัดสินใจยุบสภาวันที่ 9 ธ.ค.ใ ห้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่ 2 ก.พ. 2557 แต่ยุบสภาไม่เป็นจุดจบของปัญหา แต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นความวุ่นวายรอบใหม่ เมื่อฝ่ายผู้ชุมนุมต่อต้านการเลือกตั้ง ลุกลามไปในหลายพื้นที่ของประเทศ

ปี 2557 จึงอาจกลายเป็นปีแตกหักของคู่ขัดแย้งหลักในบริบทการเมืองไทยที่ต่อสู้กันยืดเยื้อมาตลอดทศวรรษ

ทีวีดิจิทัลจุดเปลี่ยนสื่อ 'แสนล้าน'

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มียุทธศาสตร์ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล" นำไปสู่การจัดสรรคลื่นความถี่รวม 48 ช่อง ประกอบด้วย ช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง ช่องบริการชุมชน 12 ช่อง และช่องบริการธุรกิจ 24 ช่อง

การดำเนินจัดประมูลทีวีดิจิทัลเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 26-27 ธ.ค. 2556 นับเป็นการจัดประมูลครั้งแรกของวงการโทรทัศน์ไทยในรอบ 58 ปี โดยมีผู้ชนะการประมูลจาก 17 กลุ่มธุรกิจ มีมูลค่าเงินประมูลรวม 50,862 ล้านบาท

ในไตรมาสแรกปี 2557 หลังผู้ชนะประมูลได้รับใบอนุญาต ประชาชนจะได้รับชม "ฟรีทีวีดิจิทัล" 24 ช่องใหม่ ซึ่งมาพร้อมกับโอกาสการขยายตัวของเม็ดเงินโฆษณาในอนาคต จากปัจจุบัน 7 หมื่นล้านบาท จำกัดอยู่ในฟรีทีวี 3, 5, 7 และ 9

กสทช.ประเมินทิศทางทีวีดิจิทัล เป็นอีกอุตสาหกรรมที่เติบโตได้สูง และกระตุ้นมูลค่าโฆษณาให้ขยายตัวได้นับ "แสนล้านบาท" ต่อปี

จำนำข้าวมหากาพย์งบประมาณรั่วไหล

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมาไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโครงการจำนำข้าวตกเป็นข้าวใหญ่เกรียวกราวตลอดทั้งปี โครงการจำนำข้าวภายใต้การนำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เริ่มต้นเดือนต.ค. 2554 มาจนถึงเดือนธ.ค. 2556 รวม 2 ปีเศษใช้เงินไปทั้งสิ้น 7.1 แสนล้านบาท ขณะที่ขายข้าวได้เงินคืนมา 1.39 แสนล้านบาท

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ประธานอนุกรรมการปิดบัญชี ได้เคยสรุปตัวเลขปิดบัญชีก่อนที่จะถูกโยกพ้นตำแหน่งไว้ว่า โครงการขาดทุนไม่น้อยกว่า 3.9 แสนล้านบาท แต่การระบายข้าวล่วงเลยมาจนถึงปี 2557 ตัวเลขการขาดทุนย่อมพุ่งไปสูงมากกว่า 4 แสนล้านบาท

โครงการจำนำข้าวถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด มีปัญหาทุจริตในโครงการเกิดขึ้นมากมาย มีการฉ้อโกงความชื้นชาวนา มีการนำข้าวเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ โดยความร่วมมือเป็นขบวนการ ทั้งชาวนาบางส่วน โรงสี เซอร์เวเยอร์และเจ้าของโกดัง

ก่อนที่จะร่วมกันทุจริตอีกครั้งในขั้นตอนการระบาย โดยนำข้าวไปขายในราคาต่ำกว่าทุน ขายให้บริษัทนายหน้าหรือบริษัทในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับความฝ่ายการเมือง ทำให้โครงการสร้างความเสียหายให้กับระบบการค้าข้าวมากที่สุดในประวัติศาสตร์

ปี 2557 โครงการจำนำข้าวที่แบกสต็อกไว้มหาศาล จะยิ่งสร้างความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มมากขึ้น

ปีทอง "โซเชียล เน็ตเวิร์ค" ทะลุ 24 ล้านคน

ยอดคนใช้ "โซเชียล เน็ตเวิร์ค" ในไทยพุ่งทะลุ 24 ล้านคน "ทุบสถิติ" ในรอบหลายปี เป็นบริการยอดฮิตที่คนใช้เป็นอันดับแรกเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และคนไทยหันมารับข้อมูลข่าวสารจากโซเชียล เน็ตเวิร์คเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะโซเชียลฯ ดังๆ อย่าง "เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์" โดยเฉพาะช่วงปลายปี 56 ที่ไทยมีสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรง โซเชียล เน็ตเวิร์ค กลายเป็นช่องทางการแสดงความคิดเห็น และการรับข่าวสาร มากที่สุดเพิ่มขึ้น 10 เท่าตัว หรือ 1000% แค่ในระยะเวลา 1 เดือน โดยวันที่ 9 ธ.ค. 2556 ถือเป็นวันที่มีปริมาณคนไทยใช้ โซเชียล เน็ตเวิร์ค ทั้งแสดงความคิดเห็น โพสต์ข้อความ โพสต์รูปมากที่สุดในรอบปี

โซเชียล เน็ตเวิร์ค 3 อันดับแรก ที่คนไทยใช้มากที่สุดได้แก่ 1.เฟซบุ๊ค มีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 24 ล้านคน 2.ทวิตเตอร์ มีผู้ใช้งานมากกว่า 2.3 ล้านคน และ 3.อินสตาแกรม มีผู้ใช้งานมากถึง 1.4 ล้านคน

น้ำมันรั่วทะลักเกาะเสม็ด

เมื่อเวลา 06.50 น. ของวันที่ 27 ก.ค. 2557 ได้เกิดอุบัติภัยน้ำมันดิบโอมานประมาณ 50,000 ลิตร รั่วจากท่ออ่อนส่งน้ำมันดิบขนาด 16 นิ้ว ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ "พีทีทีจีซี" ห่างจากชายฝั่งมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร

คราบน้ำมันได้เคลื่อนตัวออกห่างจากจุดที่น้ำมันรั่วประมาณ 15 กิโลเมตร โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทิศทางลมเข้าหาฝั่ง โดยเฉพาะอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด

ภาพที่ปรากฏให้เห็นคราบน้ำมันทะลักเข้าหาชายหาดอ่าวพร้าวในวันต่อมา ได้สร้างความตื่นตระหนกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อคราบน้ำมันถูกคลื่นซัดเข้าสู่ชายฝั่ง จนหาดทรายขาว กลายเป็นสีดำ

สถานการณ์น้ำมันรั่วในครั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหายนะทางทะเลครั้งใหญ่ โดยเฉพาะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ

ปีแห่งความผันผวนของค่าเงิน

ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายการทำงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นอย่างมาก เพราะปี 2556 เป็นปีที่ค่าเงินบาทมีความผันผวนมากสุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ โดยระดับความผันผวนพุ่งสูงถึง 10% และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-7% สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่เคยอยู่ระดับ 3-4%

หากจำกันได้ ช่วงต้นปีของปี 2556 เป็นช่วงที่ เงินบาทเผชิญกับการแข็งค่า จากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ (คิวอี) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้ช่วงนั้นเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นจนแตะระดับต่ำสุดที่ 28.54 บาทต่อดอลลาร์ เป็นการแข็งค่าสุดในรอบ 17 ปี

แต่ทว่า หลังจากนั้นไม่ถึง 2 สัปดาห์ หรือประมาณต้นเดือนพ.ค. เฟด เริ่มออกมาส่งสัญญาณว่า อาจเริ่มต้นลดขนาด (Tapering) มาตรการ คิวอี ในเร็วๆ นี้ ทำให้เงินทุนต่างชาติพลิกกลับเป็นไหลออก กดเงินบาทให้ทยอยอ่อนค่าลง จนมาปิดสิ้นปี 2556 ที่ระดับ 32.86 บาทต่อดอลลาร์ เป็นการอ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 4 ปี การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ว่านี้เป็นระดับความผันผวนที่เกินบรรยาย

ปีแห่งการปรับลดจีดีพี

ปี 2556 เรียกได้ว่าเป็นปีที่ “น่าผิดหวัง” สำหรับเศรษฐกิจไทย และเป็นปีที่องค์กรด้านเศรษฐกิจต่างๆ พากันปรับ “ลด” ตัวเลขคาดการณ์ลงต่อเนื่อง

ทาง สศช. เริ่มต้นปี 2556 ด้วยการประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ราว 4.5-5.5% โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 5% ก่อนจะปรับลดลงเหลือ 4.2-5.2% ในเดือนพ.ค. ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.7% และได้ปรับลดลงอีกครั้งในเดือนส.ค. มาอยู่ที่ 3.8-4.2% มีค่าเฉลี่ยที่ 4% กระทั่งล่าสุดเดือนพ.ย. ที่ผ่านมา ได้ปรับลดลงเหลือเพียง 3%

เช่นเดียวกับ สศค. ที่มองการเติบโตเศรษฐกิจไทยช่วงต้นปีที่ 4.5-5.5% มีค่าเฉลี่ยที่ 5% หลังจากนั้นในเดือนเม.ย. ได้ปรับเพิ่มเป็น 4.8-5.8% มีค่าเฉลี่ยที่ 5.3% ก่อนจะปรับลดลงในเดือนก.ค. มาอยู่ที่ 4-5% และเดือนก.ย. ปรับลดลงมาอยู่ที่ 3.5% กระทั่งล่าสุดเดือนธ.ค. ได้ปรับลงเหลือเพียง 3%

ขณะที่ ธปท. ประเดิมต้นปี 2556 ด้วยการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ที่ 4.9% ก่อนปรับเพิ่มเป็น 5.1% ในเดือนเม.ย. และปรับลดลงมาเหลือ 4.2% ในเดือนก.ค. และปรับลงอีกครั้งเหลือ 3.7% ในเดือนต.ค. จนกระทั่งล่าสุดเดือนพ.ย. ที่ผ่านมาปรับเหลือเพียง 3% เท่านั้น ปี 2556 จึงเป็นปีที่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจไทย “ปากกาหัก” กันถ้วนหน้า

เจรจาดับไฟใต้ความหวังก่อนวืด

28 ก.พ. 2556 กลายเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปรากฏภาพการแถลงข่าวและลงนามในข้อตกลงริเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ระหว่าง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กับ นายฮัสซัน ตอยิบ แกนนำขบวนการบีอาร์เอ็น

เป็นการตั้งต้นพูดคุยสันติภาพกันอย่าง "เปิดเผย-เป็นทางการ" ครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษของการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ เป็นการพูดคุยท่ามกลางความคาดหวัง

ตลอดปี 2556 มีการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาลไทยกับบีอาร์เอ็น 3 ครั้ง มีการยื่นข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ข้อให้รัฐบาลไทยนำเข้ารับรองในรัฐสภา แล้วฝ่ายบีอาร์เอ็นจะเริ่มลดการก่อเหตุรุนแรง แต่เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ประกอบกับความรุนแรงยังคงเกิดขึ้น หนำซ้ำยังมีการยุบสภาช่วงปลายปี

ณ วันนี้จึงสรุปได้เพียงว่า การเจรจาดับไฟใต้ได้ก่อประกายความหวังที่จะได้เห็นสันติสุข ณ ดินแดนปลายด้ามขวาน...แต่ก็เพียงครู่เดียวเท่านั้น แล้วทุกอย่างก็มลายหายไป คงไว้แต่เสียงปืนและเสียงระเบิดดังเดิม

ชะง่อนผากับปริศนาเสียดินแดนเขาพระวิหาร

คำพิพากษาขององค์คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2556 ซึ่งอ้างอิงถึงคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อ 15 มิ.ย. 2505 หรือ 51 ปีก่อน ที่ระบุว่าได้วินิจฉัยให้กัมพูชามีอธิปไตยเหนือดินแดนทั้งหมดของปราสาทพระวิหาร

ศัพท์ใหม่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันในห้วงเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น คือ promontory ซึ่งแปลว่า "ชะง่อนผา" หรือ "ชะโงกผา" อันเป็นพื้นที่ที่ศาลระบุว่าหมายถึง "บริเวณปราสาทพระวิหาร"

หลายฝ่ายตีความว่า เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าที่รัฐบาลไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ล้อมรั้วไว้ให้ จึงเท่ากับว่าเราเสียดินแดนแล้ว ขณะที่อีกบางฝ่ายเลือกใช้คำซอฟต์ๆ โดยอ้างบางถ้อยคำของศาลว่าเป็น "พื้นที่เล็กๆ แคบๆ" เท่านั้น ซึ่งต้องไปเจรจา

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะรัฐบาลทยอยให้ข้อมูลเรื่องปราสาทพระวิหาร โดยโหมโรงมาตั้งแต่ต้นปี ทำให้กรณี "เสียดินแดน" ปลุกกระแสไม่ขึ้น