สมเด็จพระบรมฯพระราชทานส.ค.ส.2557

สมเด็จพระบรมฯพระราชทานส.ค.ส.2557

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพร พุทธศักราช 2557

บัตรอวยพรที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปีพุทธศักราช 2557 ด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทาน มีพระนามาภิไธย มวก.

ส่วนด้านในมีข้อความภาษาอังกฤษว่า "Season's Greeting and Best Wishes for a Very Happy New Year" พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย ด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่า "From Their Royal Highnesses the Crown Prince and Princess of Thailand" ในบัตรอวยพรมีพระฉายาลักษณ์ 3 ภาพ เริ่มจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจักรี ทรงฉายร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 2 เป็นพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน

ภาพที่ 3 เป็นพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน