ปิดจราจรย่านเซ็นทรัลเวิลด์ช่วงเคาท์ดาวน์

ปิดจราจรย่านเซ็นทรัลเวิลด์ช่วงเคาท์ดาวน์

"พล.ต.ต.จิรสันต์" ประกาศปิดจราจรย่านเซ็นทรัลเวิลด์ - ห้ามจอดรถย่านเอเชียทีคช่วงเคาท์ดาวน์

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.) เปิดเผยว่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.งาน AIS Bangkok countdown [email protected] บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

1.1 ห้ามเดินรถทุกชนิดในถนนหรือทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2557

- ถ.ราชดำริ ตั้งแต่แยกราชดำริ ถึงแยกประตูน้ำ

- ถ.เพลินจิต ตั้งแต่แยกชิดลม ถึงแยกราชประสงค์

- ถ.พระราม 1 ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า

1.2 ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิดในถนน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถ.หลังสวน, ถ.สารสิน, ถ.ราชดำริ, ถ.ชิดลม

2.บริเวณย่านการค้าเอเชียทีค แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม

2.1 ห้ามจอดรถทุกชนิดตั้งแต่เวลา 16.00 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2557 ในถนนดังต่อไปนี้

- ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกจันทน์-เจริญกรุง ถึงแยกถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

- ถนนจันทน์ ตั้งแต่แยกใต้ด่วนถนนจันทน์ ถึงแยกกจันทน์-เจริญกรุง เขตบางคอแลม กรุงเทพฯ

2.2 กำหนดการเดินรถทางเดียว ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2557 ในถนนดังต่อไปนี้

- ถนนจันทน์ ตั้งแต่แยกใต้ด่วนถนนจันทน์ ถึงแยกจันทน์-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

- ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกจันทน์-เจริญกรุง ถึงแยกถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

กองบังคับการตำรวจจราจร จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว หวังว่าประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2557 หากท่านใดพบปัญหาจราจรหรืออุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ติดต่อศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) โทร 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง