'สุรนันทน์'ชวนกปปส.ร่วมวงสภาปฏิรูปประเทศ

'สุรนันทน์'ชวนกปปส.ร่วมวงสภาปฏิรูปประเทศ

"สุรนันทน์"ระบุอยากเสนอให้กรรมการเลือกรายชื่อที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฝั่งรัฐบาล อาทิ"สมคิด-สุรพล"

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งสภาปฏิรูปประเทศ ว่า ในส่วนของผู้มีคุณวุฒิต่างๆ รัฐบาลอยากเสนอให้กรรมการเลือกรายชื่อที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฝั่งรัฐบาล เช่น นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอาจจะมาในนามกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือจะมาในนามของผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล เพราะเวทีนี้ไม่ใช่เวทีของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวถามว่า การออกเป็นคำสั่งสำนักนายกฯไม่สามารถการันตีว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา นายสุรนันทน์ กล่าวว่า การออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)หรือพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีสภาฯรองรับ เพราะฉะนั้นการออกเป็นคำสั่งสำนักนายกฯ จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถเริ่มได้ทันที ส่วนความต่อเนื่องนั้นเมื่อมีคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดใหม่ หลังการเลือกตั้้งเสร็จสิ้นและมีสภาฯ เลขาธิการครม. ก็จะนำเรื่องนี้เสนอต่อ ครม. ชุดใหม่ โดยอาจจะยืนยันคำสั่งเดิม หรืออาจจะมีกฎหมายอื่นที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นก็สามารถทำได้

เมื่อถามว่ากระบวนการทั้งหมดจะสามารถทำเสร็จได้ก่อนเลือกตั้งหรือไม่ นายสุรนันทน์กล่าวว่า สามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนความต่อเนื่องได้กำหนดไว้ในคำสั่งสำนักนายกฯที่ระบุไว้ว่า เมื่อมีครม.ชุดใหม่แล้ว เลขาธิการครม.จะนำเสนอต่อครม.ชุดใหม่ยืนยันเพื่อความต่อเนื่อง นั้นนายสุรนันทน์กล่าวว่า"กระบวนการสามารถเริ่มทันที เมื่อนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งในอีกสองวัน หลังจากนี้ อย่างไรก็ตามอาจจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขทั้งเรื่ององค์ประกอบหรือหัวข้อการศึกษาการปฏิรูปก็สามารถทำได้"

เมื่อถามว่า กลุ่มคู่ขัดแย้ง อาทิ กปปส. สามารถเข้ามาร่วมได้หรือไม่ นายสุรนันทน์กล่าวว่า อาจจะเข้ามาในสัดส่วนของ 2,000 คน และต้องได้รับการเลือกกันเองให้เป็นสภาปฏิรูป 499 คน