นายกรัฐมนตรีเคารพศพสมเด็จพระพุฒาจารย์

นายกรัฐมนตรีเคารพศพสมเด็จพระพุฒาจารย์

นายกรัฐมนตรีเคารพศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร