ทำบุญวันเกิดสมเด็จพระพุฒาจารย์

ทำบุญวันเกิดสมเด็จพระพุฒาจารย์

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายเกิด