ลุ้นปล่อยผีเลือก สว.! กกต.ยกคำวินิจฉัยศาล รธน.ปี 43 รับรอง 200 สว. - สำรอง 100 คน

ลุ้นปล่อยผีเลือก สว.! กกต.ยกคำวินิจฉัยศาล รธน.ปี 43 รับรอง 200 สว. - สำรอง 100 คน

จับตาบ่ายนี้ปล่อยผีเลือก สว.! กกต.จ่อยกบรรทัดฐานคำวินิจฉัยศาล รธน.ปี 43 รับรองผล 200 สว.พ่วงบัญชีสำรอง 100 คนไปก่อน ค่อยไปสอยคนทำผิดทีหลัง

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2567 มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า วันนี้ กกต.ประชุมหารือถึงการรับรอง สว. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 8 ก.ค.67 ที่ผ่านมา ที่ยังไม่สามารถรับรอง สว.ใหม่ได้ เนื่องจากในที่ประชุม กกต.มีความเห็นแตกต่างกัน โดยคาดว่าวันนี้ (9 ก.ค.67) จะรับรองผลการเลือก สว. 200 คน และบัญชีสำรอง 100 คนได้

รายงานข่าวระบุอีกว่า สำหรับการรับรอง สว.ในวันนี้ จะดำเนินการไปก่อน แล้วค่อยไปตรวจสอบบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทีหลัง โดยยกบรรทัดฐานตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เคยชี้ขาดเกี่ยวกับการเลือก สว.เมื่อปี 2543 กรณีประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา โดยขณะนั้น กกต.จัดเลือกตั้ง สว.รวม 200 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2543 แต่รับรองผลเพียง 122 คน ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเห็นแย้งกัน 2 ฝ่าย ระหว่าง สว.ที่ครบวาระ แต่ต้องรักษาการจนกว่าจะได้ สว.ใหม่ครบ กับอีกฝ่ายคือ สว.ใหม่ ที่เห็นว่าจำนวน สว.เท่าที่มีก็สามารถทำงานได้ ประธานสภาจึงส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าฝ่ายไหนควรเป็นผู้ทำหน้าที่ แล้วหากเป็น สว.ใหม่ที่ยังไม่ครบจำนวนนั้นจะสามารถดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่

โดยสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สว.ที่ได้รับเลือกยังไม่ครบ 200 คน ไม่อาจดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สว.ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ได้ และระหว่างที่ สว.ที่ได้รับเลือกยังไม่ครบ 200 คน นั้น สว.ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2543 ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ได้

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์