'คณิศร' ผู้สมัครชิงนายก อบจ.อุดรฯ 'ก้าวไกล' โชว์วิชั่นพัฒนาให้คนเท่าเทียม

'คณิศร' ผู้สมัครชิงนายก อบจ.อุดรฯ 'ก้าวไกล' โชว์วิชั่นพัฒนาให้คนเท่าเทียม

'ก้าวไกล' จัดเต็มมหกรรมนโยบาย Policy Fest อุดรธานี 'คณิศร' ผู้สมัครนายก อบจ. โชว์วิสัยทัศน์พัฒนาขนส่งสาธารณะ-สาธารณสุขให้คนอุดรเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2567 ที่ลานกิจกรรม UD Town อ.เมืองอุดรธานี พรรคก้าวไกล จัดมหกรรมนโยบายก้าวไกล Policy Fest “อุดรจ้วด ๆ” นำเสนอนโยบายต่อประชาชนในบริบทภาคอีสานและ จ.อุดรธานี ในรูปแบบเวทีเสวนา การแสดงวิสัยทัศน์ และนิทรรศการนโยบายภาคอีสาน ทั้งด้านเกษตร การศึกษา การกระจายอำนาจ ระบบขนส่งสาธารณะ และประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในภาคอีสาน

โดยในช่วงท้ายของเวที ได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของนายคณิศร ขุริรัง ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.อุดรธานี พรรคก้าวไกล ซึ่งระบุว่า อบจ.อุดรธานีมีงบประมาณต่อวาระหนึ่งสี่ปี 4.4 พันล้านบาท 12 ปีที่ผ่านมานับเป็นงบประมาณราว 1.3 หมื่นล้านบาท แต่ตนอดรู้สึกไม่ได้ว่าการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานีเหมือนถูกแช่แข็ง หยุดอยู่กับที่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเกษตรอุตสาหกรรม นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ตนตัดสินใจเข้ามาเปลี่ยนอุดรธานี ด้วยวิสัยทัศน์ว่าคนอุดรธานีต้องเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการได้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสะดวกสบาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ 

นายคณิศร กล่าวว่า รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด แต่ที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอในการยกระดับศักยภาพให้เท่าเทียมกับโรงพยาบาลในเมือง ทำให้ประชาชนกว่า 90% ต้องเดินทางเข้าเมืองมารับบริการสุขภาพ ถ้าเราส่งเสริม รพ.สต. ให้มาอยู่ในการดูแลของ อบจ.อุดรธานี ก็จะสามารถสนับสนุนงบประมาณเข้าไปพัฒนาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลในเมืองได้ รพ.สต. ในจังหวัดอุดรธานีมี 207 แต่จนถึงปัจจุบัน อบจ.อุดรธานียังไม่ได้รับโอนมาแม้แต่แห่งเดียว ดังนั้น นโยบายของตนคือการรับโอน รพ.สต. ที่มีความพร้อมเข้ามาในสังกัด อบจ.อุดรธานีทันที