'รมว.สธ.' สั่งหน่วยงานศึกษากฎหมาย จ่อพา 'สธ.' ออกนอกระบบ กพ.

'รมว.สธ.' สั่งหน่วยงานศึกษากฎหมาย จ่อพา 'สธ.' ออกนอกระบบ กพ.

สส.ฝ่ายค้าน ท้วง งบ สธ. จี้เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ จ่ายเงินอุดหนุนรถกู้ภัย ด้าน "สมศักดิ์" แจงเร่งเพิ่มรถกู้ภัยทุกตำบลรองรับดูแลปชช. แย้มแนวคิด พา สธ. ออกจากระบบ กพ.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วาระแรก ในวันที่สอง ว่า สส.ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล สลับขึ้นมาอภิปรายการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข โดยสส.ฝ่ายค้านอภิปรายเน้นไปที่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุข ปล่อยให้ขาดแคลนแพทย์ พยาบาล ขณะเดียวกันนโยบายเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) ไม่สามารถตอบสนองการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ นายปิยชาติ รุจิพรวศิน สส.นครราชสีมา พรรคก้าวไกล อภิปรายถึงงบอาสากู้ภัยของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีอยู่ 45,000คน แต่กลับมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอ มีการค้างค่าค่าชดเชยเจ้าหน้าที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) 8เดือน ตั้งแต่ปี2566 แม้ล่าสุดสพฉ.ชี้แจงว่า จ่ายเงินที่ค้างอยู่ครบแบบเดือนต่อเดือนแล้ว แต่จากการตรวจสอบพบว่า สพฉ.ยังจ่ายเงินให้บุคลากรแค่ 2เดือนต่อครั้ง

ขณะที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ชี้แจง ว่า รัฐบาลพยายามผลักดันให้ กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ เพราะความจำกัดในเรื่องของงบประมาณ แต่เป็นเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

นายสมศักดิ์ ชี้แจงด้วยว่าสำหรับประเด็นรถกู้ภัยที่ยังมีไม่ครอบคลุมทุกตำบลในประเทศไทย และส่วนหนึ่งเป็นความร่วมมือกับศูนย์แพทย์ฉุกเฉินกับ อบต. ที่มีความพร้อมจะจัดรถฉุกเฉิน และจากที่ได้ไปตรวจเยี่ยมพบว่ามีปัญหารถปลอมแทรกเข้ามา จึงขอให้กรมขนส่งทางบกแก้ไขปัญหาทำทะเบียนพิเศษให้

รมว.สาธารณสุข ชี้แจงด้วยว่าตนมีแนวคิดที่จะนำกระทรวงสาธารณสุขออกจากระบบของ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) โดยสั่งให้ดำเนินการเรื่องกฏหมายเพราะจะต้องร่างกฏหมายถึง 3 ฉบับ  ส่วนนโยบายที่ต้องเร่งรัด มี 5 ด้าน 1. ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 2. แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดดังบูรณาการ 3. การแพทย์ปฐมภูมิและ อสม. 4. เมดิคอลแอนเวลล์เนสฮับ และ5. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพยกระดับการใช้เทคโนโลยีการศึกษาวิจัย.