เปิดร่างคำสั่งสำนักนายกฯ ให้ ‘บิ๊กต่อ’ กลับไปนั่ง ผบ.ตร. ตามเดิม

เปิดร่างคำสั่งสำนักนายกฯ ให้ ‘บิ๊กต่อ’ กลับไปนั่ง ผบ.ตร. ตามเดิม

ร่างคำสั่งสำนักนายกฯ “เศรษฐา” ยังไม่ลงนาม ส่งต่อกันว่อน หลังตั้งสอบ 2บิ๊กตร. แล้วเสร็จ ให้ “บิ๊กต่อ” กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ผบ.ตร.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการส่งต่อร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยังไม่มีลงนามให้คำสั่งมีผล

ทั้งนี้ เนื้อหาในร่างคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/ 2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ให้  ‘บิ๊กต่อ’พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเติม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เติม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 109/2567 ลงวันที่  20 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม  2567  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่นนั้น

โดยที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นและรายงานนายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว สรุปได้ข้อเท็จจริงพอจะดำเนินการตามกระบวนการปกติต่อไปได้โดยส่งเรื่องไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้ราชการตำรวจดำเนินการต่อไปโดยเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดองและรักษาองค์กรต่อไปได้ 

ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 148 / 2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567  ให้ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ก่อนแล้ว จึงให้ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิม