ป.ป.ช.ยัน อสส.ฟ้องทุกคดี! โต้สื่อปมเสนอข่าวปล่อย 53 คดีหมดอายุความ

ป.ป.ช.ยัน อสส.ฟ้องทุกคดี! โต้สื่อปมเสนอข่าวปล่อย 53 คดีหมดอายุความ

ป.ป.ช.โต้สื่อปมแพร่ข่าว 53 คดีขาดอายุความ ยันไม่ตรงข้อเท็จจริง เหตุ อสส.สั่งฟ้องคดีทั้งหมด เรื่องถึงศาลแล้ว แต่จำเลยบางรายหลบหนี 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2567 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวพาดพิงและกระทบต่อหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับสำนวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ ช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2566 ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุด (อสส.) ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา แต่อัยการสูงสุดมีคำสั่งยุติการดำเนินคดี เนื่องจากคดีขาดอายุความ จำนวน 53 คดีนั้น

นายนิวัติไชย กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

1. กรณี นายสิทธิพร หรือกัญจน์ ทินณรงค์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน สำนักงานที่ดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กับพวก กระทำการปลอมเอกสารที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดอาญานายสิทธิพร หรือกัญจน์ ทินณรงค์ กับพวกรวม 15 คดี และได้ส่งสำนวนคดีไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ โดยอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องทั้ง 15 คดี ต่อมาได้มีการจับกุมนายสิทธิพรและส่งให้สำนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 ยื่นฟ้องนายสิทธิพร เป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ  มิชอบภาค 2 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษ ทั้ง 15 คดี

2. กรณีที่ปรากฏข่าวว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดและได้ส่งสำนวนคดีไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องคดีแต่อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ยุติการดำเนินคดีเนื่องจากขาดอายุความอีก จำนวน 41 คดี นั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีรายละเอียดดังนี้

2.1 จากกรณีที่ปรากฏตามข่าวว่าอัยการสูงสุด มีคำสั่งให้ยุติการดำเนินคดีเนื่องจากขาดอายุความ จำนวน 22 ราย รวม 25 คดี ประกอบด้วยกรณี 1.นายมงคล พรมประดิษฐ์  2.นายศุภยุทธ สาครบุตร (2 คดี) 3.นางรัศมี ชื่นเดช 4.นางสาวประไพศรีหรือภัคภร เผ่าพันธุ์หรือเรขะกมลพร (3 คดี) 5.นางรุ่งนภา แสงโคตรมา 6.นายฉัตรชัย ชาววัง 7.นางสาวจุรีรัตน์หรือธนภรณ์ บุญดาว 8.นายสมศักดิ์ จันทกูล  9.นายภูมิ หรือภูมิพัฒน์ หรือชนภูมิมหาชล 10.นายวีรชัย สิงห์นิยม 11.นางนิลวรรณ โลหิตนาวีหรือโพเดอแชร์ 12.นางสาวธิติวรณ์ สุพรรณ์วงศ์ 13.นายศุภชัย สีดาว 14.นายโสพร (โสฬส) สาครวิศว 15.นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ 16.นายประเสริฐ พลอาสา 17.นายปัญญา พรมพิมาตย์ 18.นายจรินทร์ หรือณัฐสกล รอดผล 19.นายชยพล โบราณมูล 20.นายประสิทธิ์ เกษแก้วสถาพร  21.นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย 22.นายประจักษ์ จันทร์แก้ว

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นกรณีที่อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดหรือตามฐานความผิดที่อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดี (โดยมีการยุติการดำเนินการคดีในบางฐานความผิด) และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 22 ราย จำนวน 25 คดี โดยมีบางคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์หรือฎีกา และนอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ อีก 2 ราย จำนวน 2 คดี ได้แก่กรณี นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน และนายวิทยากร มหรรทัศนพงศ์

2.2 จากกรณีที่ปรากฏตามข่าวว่าอัยการสูงสุด มีคำสั่งให้ยุติการดำเนินคดีเนื่องจากขาดอายุความกับนายอำนาจ สุภาพ และนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เป็นเรื่องที่อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดีและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีคำพิพากษายกฟ้อง 2 ราย จำนวน 2 คดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอให้อัยการสูงสุดอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว

2.3 จากกรณีที่ปรากฏตามข่าวว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ยุติการดำเนินคดีเนื่องจากขาดอายุความ ประกอบด้วยกรณี 1.นายสมพร นามพรหม 2.นางสาวยุวดี หรือยุพดี ถีติปริวัตร์ 3.นางศรีสุดา สิงห์สุทธิ์ 4.สิบตำรวจตรีหญิงสุภัค พยัฆศิริ 5.นายทรงพล ก้อนแก้ว 6.นางวรรณา โพธิ์ศรีทอง  7.นายอธิศักดิ์ เหล่าไทย 8.นายประสาร ลำไย 9.นางณิชามาศ คงสมบูรณ์ 10.นางศิริพร ศรีกงพาน 11.นางวรรณา โพธิ์ศรีทอง 12.นายสนจิตร ศุขนิคม จำนวน 12 คดี จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เป็นเรื่องที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องคดี แต่ผู้ถูกกล่าวหา ทั้ง 12 รายดังกล่าวหลบหนีและศาลได้ออกหมายจับ แต่ไม่อาจจับกุมตัวผู้ถูกกล่าวหามาฟ้องคดีได้ภายในกำหนดอายุความ 

ดังนั้น การนำเสนอข่าวดังกล่าวจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง