‘ปธ.กมธ.ความมั่นคง’ รับลูก ปราบบุหรี่เถื่อน ‘รังสิมันต์ โรม’ ชี้ ต้องเร่งแก้

‘ปธ.กมธ.ความมั่นคง’ รับลูก ปราบบุหรี่เถื่อน ‘รังสิมันต์ โรม’ ชี้ ต้องเร่งแก้

3เครือข่ายยาสูบ ยื่นหนังสือ ถึง “ปธ.กมธ.ความมั่นคง” ผลักดันกลไกความร่วมมือปราบปรามบุหรี่เถื่อน ชี้ ทะลักผ่าน3ช่องทางหลัก สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย-ภาษี กว่า 30,000 ล้าน “รังสิมันต์ โรม” รับลูก เร่งหารือยกระดับแก้ปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงาน ตัวแทนสมาคมการค้ายาสูบไทย ภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าพบนายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่อาคารรัฐสภา เพื่อนำเสนอผลการสำรวจสัดส่วนการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี67 การบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายขึ้นไปถึง 25.5% ของตลาดบุหรี่ทั้งหมดของประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 30,000 ล้านบาท โดยจำนวนนี้เป็นภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย และกองทุนเพื่อสุขภาพ สื่อ และสังคมอีกราว 24,000 ล้านบาท

น.ส.ธัญญศรัณ แสงทอง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่าบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทยมาจาก 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางธรรมชาติตามพรหมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน และเขตปลอดอากร ที่จะแจ้งปลายทางเป็นประเทศที่ 3 ซึ่งช่องทางเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา สะท้อนว่ามีช่องโหว่ของกฎหมายและความหละหลวมในพื้นที่ชายแดนที่เปิดโอกาสให้เกิดการลักลอบนำเข้าสินค้าเถื่อนเลี่ยงภาษีกระทบความมั่นคงและปัญหาชายแดน 

ขณะที่นายสุเทพ ทิมศิลป์ รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ  กล่าวว่า คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทยฯ เป็นอีกความหวังที่จะช่วยยกระดับการปราบปรามบุหรี่เถื่อน ด้วยการผลักดันกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยเฉพาะกัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพราะบุหรี่เถื่อนทำให้ไทยเสียรายได้มหาศาล กว่า 3 หมื่นล้าน ทั้งนี้ ขบวนการบุหรี่เถื่อนในไทยจะพัฒนาไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่มีเงินหมุนตลอดเวลาของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นที่พบบุหรี่เถื่อนจากการปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบใน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีเมื่อเร็วๆ นี้

โดยนายรังสิมันต์ โรม กล่าวว่า ปัญหาบุหรี่เถื่อนเป็นเรื่องใหญ่และมีผู้ได้รับผลกระทบมากมาย และตนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะเรื่องการทะลักของสินค้าเถื่อนตามแนวชายแดนทั้งทางบกทางทะเล จึงจะเร่งรัดให้มีการหารือในคณะกรรมาธิการ เพื่อยกระดับการแก้ปัญหา และจะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบหารือถึงเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม ขอขอบคุณภาคีตัวแทนอุตสาหกรรมยาสูบที่เข้ามาแจ้งเรื่องนี้ เพราะปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอากรจะไม่หยุดอยู่แค่บุหรี่เถื่อนอย่างแน่นอน