กกต.เตือนผู้สมัคร สว.ถ้ายอมให้ 'นักเลือกตั้ง' ช่วยเหลือ มีโทษถึงจำคุก

กกต.เตือนผู้สมัคร สว.ถ้ายอมให้ 'นักเลือกตั้ง' ช่วยเหลือ มีโทษถึงจำคุก

กกต.เตือนผู้สมัคร สว.ถ้ายินยอมให้ 'ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง-กก.บห.พรรค-สส.-ผู้บริหารท้องถิ่น' ช่วยเหลือ ไม่ว่ากรณีใด ๆ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีด้วย

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารเตือนโทษของการยินยอมให้ผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือในการสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงโทษตามกฎหมายหากผู้สมัครรับเลือก สว. ยินยอมให้ผู้สมัครอื่น กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เข้ามาช่วยเหลือผู้สมัคร

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

 

กกต.เตือนผู้สมัคร สว.ถ้ายอมให้ \'นักเลือกตั้ง\' ช่วยเหลือ มีโทษถึงจำคุก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (24 พ.ค.) เป็นวันรับสมัคร สว.วันสุดท้าย โดยจะเปิดรับสมัครช่วงเวลา 08.30 -16.30 น. ทั้งนี้มียอดผู้สมัคร รวม 4 วันที่ผ่านมา (20-23 พ.ค.) รวม 34,169 คน