'สส.ก้าวไกล' ต่อรอง 'รัฐบาล' แก้คำถามประชามติ ขีดเส้นไม่เปลี่ยนรูปแบบรัฐ

'สส.ก้าวไกล' ต่อรอง 'รัฐบาล' แก้คำถามประชามติ ขีดเส้นไม่เปลี่ยนรูปแบบรัฐ

"โฆษกพรรคก้าวไกล" ชี้มี 3 ประเด็น เพื่อรื้อมรดกรัฐประหาร ย้ำหนุนรัฐบาลแก้กม.ประชามติ พร้อมจี้ให้แก้คำถามประชามติ ขีดเงื่อนไข ไม่เปลี่ยนรูปแบบของรัฐแทน

ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงการครบรอบการรัฐประหาร 22 พ.ค. 57 ว่า การเมืองปัจจุบันยังมีมรดกที่เกิดการการรัฐประหาร หรือที่เรียกว่า ระบอบประยุทธ์ อยู่ ซึ่งพรรคก้าวไกลมองว่าต้องรื้อเรื่องดังกล่าวใน 3 ประเด็น  คือ 1.รัฐธรรมนูญ 2560 ในส่วนการขยายอำนาจองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ทั้ง สว. ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ผ่านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยภาคประชาชน ที่ต้องเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 100%  2.การปฏิรูปกองทัพ ผ่านการแก้ไขพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม และ 3.แก้ปัญหาในระบบโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 3 เรืองนั้นพรรคก้าวไกลยื่นร่างกฎหมายต่อสภาฯ ซึ่งคาดหวังว่าสภาฯ จะเห็นชอบและเดินหน้าพิจารณา

นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่าสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีประเด็นการแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  พรรคก้าวไกลพร้อมร่วมมือรัฐบาลที่จะพิจารณาในช่วงการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ วันที่ 18 มิ.ย.นี้  ขณะเดียวกันระหว่างที่สภาฯพิจารณาแก้กฎหมาย ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการตั้งคำถามประชามติที่เพิ่มโอกาสให้ได้เสียงผ่านประชามติด้วยความเป็นเอกภาพ เช่น การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  เป็นต้น.