'สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ' วาง 1.5 แสนศาลให้ประกันตัว อุทธรณ์สู้ต่อคดีสินบน

'สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ' วาง 1.5 แสนศาลให้ประกันตัว อุทธรณ์สู้ต่อคดีสินบน

ศาลอาญาคดีทุจริตฯสั่งจำคุก 6 เดือนไม่รอลงอาญา ‘สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ น้องชาย ‘ธนาธร’ คดีติดสินบน 20 ล้านเช่าที่ดินทรัพย์สินฯ ล่าสุดวางหลักทรัพย์ 1.5 แสนได้ประกันตัวแล้ว

ที่ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ ย่านตลิ่งชัน ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการปราบปรามการทุจริต 3 เป็นโจทก์ฟ้องนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริหารบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์จํากัด เป็นจำเลยซึ่งเป็นน้องชายของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่น ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

เพื่อจูงใจให้กระทำการ และประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่” และ “เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่น ให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพยสินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อจูงใจให้กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบ ด้วยหน้าที่ และได้กระทำไปในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล และเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล กรณีนายสกุลธร มีพฤติการณ์กระทำผิดติดสินบนเจ้าพนักงาน และนายหน้าเป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2แปลงในซ.ร่วมฤดี และ ย่านชิดลม 

ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 ประกอบมาตรา 84 พรป.ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 123/5 ประกอบประมวลกฎหมายยามาตรา84 เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน 

โดยให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 ประกอบ84 เพียงบทเดียว จำคุก8 เดือน ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์เเก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ใหลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 หนึ่งในสี่คงจำคุก 6 เดือน

ความคืบหน้าล่าสุด นายสกุลธรได้ยื่นขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ โดยใช้หลักประกันเป็นเงินสด จำนวน 150,000 บาท และศาลได้อนุญาตแล้ว