'วัลลภ' เผย 'ร่างกม.สมรสเท่าเทียม' เสร็จทัน เปิดประชุมวิสามัญ มิ.ย. นี้

'วัลลภ' เผย 'ร่างกม.สมรสเท่าเทียม' เสร็จทัน เปิดประชุมวิสามัญ มิ.ย. นี้

“วัลลภ” เตรียมดัน “ร่างกม.สมรสเท่าเทียม” เข้าพิจารณาวาระสอง ในสมัยประชุมวิสามัญ มิ.ย. นี้ ยันทุกคนเห็นพ้องไม่ติดปัญหา

ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สว.ฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...(สมรสเท่าเทียม) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ว่า พิจารณาผ่านไปแล้ว 14 มาตรา จากทั้งสิ้น 68 มาตรา โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับถ้อยคำ ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้สว.ยังมีประเด็นที่สว.ข้องใจ เช่น การหมั้น การรแต่ง คำว่าชายหญิง ควรมีหรือไม่  รวมถึงการรอไว้ 120 วันช้าหรือไม่ และสามารถใช้บังคับได้ทันทีหรือไม่ ได้หารือร่วมกันแล้วไม่มีปัญหา อย่างไรก็ดีต้นเดือนพ.ค. จะเชิญผู้ยื่นแปรญัตติมาชี้แจง และคาดว่าจะทำร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จในเดือน พ.ค.นี้ และทันพิจารณาช่วงสมัยประชุมวิสามัญเดือนมิ.ย. ได้

นายวัลลภ กล่าวด้วยว่าส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับหลักศาสนานั้น กมธ.ได้พูดคุยแล้วและเห็นว่าจะไม่บังคับ  กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นมุสลิม ไม่อยากจัดการสมรสหรือขึ้นทะเบียนให้กับบุคคลที่ต้องการจดทะเบียน สามารถเว้นการดำเนินการได้ โดยให้คนที่เป็นพุทธมาดำเนินการแทนได้ โดยประเด็นเหล่านี้ไม่ปัญหา ดังนั้น ขอให้สบายใจได้ว่าพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมได้ใช้แน่นอน

นายวัลลภ กล่าวด้วยในการประชุมวิสามัญ ของวุฒิสภานอกจากร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมจะเข้าสู่ที่ประชุมแล้ว ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น และการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบประวัติฯ ที่มีพล.อ.อู๊ด เบื้องบน สว. เป็นประธาน ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สว.จะต้องทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนที่จะพ้นจากวาระในวันที่ 10 พ.ค.