ทรัพย์สิน 3 สส.ป้ายแดง ‘เกชา’ 361 ล. ‘นันทนา’ 657 ล. ‘ละออง’ 26 ล.

ทรัพย์สิน 3 สส.ป้ายแดง ‘เกชา’ 361 ล. ‘นันทนา’ 657 ล. ‘ละออง’ 26 ล.

โชว์ทรัพย์สิน 3 สส.ป้ายแดง ‘เกชา ศักดิ์สมบูรณ์’ รทสช. อู้ฟู่ 361 ล้านบาท ให้ลูกสาวยืมเงิน 17 ล้านบาท ‘ภริยา’ เศรษฐินีที่ดิน 34 แปลง 181 ล้านบาท ‘นันทนา สงฆ์ประชา’ ภูมิใจไทย บ้านใหญ่ชัยนาท รวย 657 ล้านบาท ‘ละออง ติยะไพรัช’ เพื่อไทย ซุ้มเชียงราย มีสมบัติ 26.2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย กรณี สส.เข้ารับตำแหน่ง ได้แก่

1.นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2566 แจ้งมีทรัพย์สินรวม น.ส.กรรณิกา ศุกระมูล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองข่อย จ.ราชบุรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งสิ้น 361,819,343 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 20,638,050 บาท 

เป็นทรัพย์สินของนายเกชา 60,790,910 บาท ที่น่าสนใจเช่น เงินให้กู้ยืมแก่ น.ส.วรณฑยา ศักดิ์สมบูรณ์ (บุตรสาว) 17 ล้านบาท เมื่อ 1 พ.ค. 2566 มีที่ดิน 20 แปลง 29,569,592 บาท สะสมปืน พระเครื่อง สร้อยคอทองคำ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เป็นต้น ส่วน น.ส.กรรณิกา มีทรัพย์สิน 309,625,893 บาท ที่น่าสนใจมีเงินลงทุน 72,080,000 บาท มีที่ดิน 34 แปลง 181,049,687 บาท สะสม เครื่องประดับกว่า 19 ล้านบาท เป็นต้น ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 2,538 บาท เป็นสิทธิและสัมปทาน 

2.นางนันทนา สงฆ์ประชา กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2567 แจ้งมีทรัพย์สินรวมนายสมศักดิ์ ติโลกะวิชัย หุ้นส่วนผู้จัดการ หกจ.นาทนัน คู่สมรส ทั้งสิ้น 657,247,925 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 420,284 บาท

โดยเป็นทรัพย์สินของนางนันทนา 564,104,459 บาท ที่น่าสนใจเช่น เงินฝาก 13 บัญชี 124,398,430 บาท ที่ดิน 78 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ใน จ.ชัยนาท และ กทม. รวมมูลค่า 145,743,415 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 43 หลัง 230,200,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 34,755,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นนาฬิกา เครื่องประดับ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เป็นต้น

ส่วนทรัพย์สินของนายสมศักดิ์ 93,143,466 บาท ที่น่าสนใจเช่น ที่ดิน 32 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ใน จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี รวมมูลค่า 34,159,102 บาท ทรัพย์สินอื่น 48,580,000 บาท

3. น.ส.ละออง ติยะไพรัช เป็นน้องสาวนายยงยุทธ ติยะไพรัช นักการเมืองชื่อดัง อดีตประธานรัฐสภา กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2567 แจ้งสถานะ “โสด” มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 26,211,180 บาท ได้แก่

  • เงินสด 3 แสนบาท
  • เงินฝาก 368,233 บาท
  • เงินลงทุน 6 แสนบาท
  • ที่ดิน 21,162,814 บาท
  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.8 ล้านบาท
  • ยานพาหนะ 9 แสนบาท
  • สิทธิและสัมปทาน 80,133 บาท
  • มีหนี้สินทั้งสิ้น 21,897 บาท

 

ส่วนกรณี สส.พ้นจากตำแหน่ง 2 ราย ได้แก่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2567 แจ้งทรัพย์สินรวมนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน คู่สมรส ทั้งสิ้น 87,502,327 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

ขณะที่ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2567 แจ้งมีทรัพย์สินรวมนางวิภา จันทรรวงทอง คู่สมรส ทั้งสิ้น 38,558,122 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 668,667 บาท