'ก้าวไกล' แนะ 'รัฐบาล' เลือกคำถามประชามติแบบเปิดกว้าง

'ก้าวไกล' แนะ 'รัฐบาล' เลือกคำถามประชามติแบบเปิดกว้าง

“ก้าวไกล”  แนะ “รัฐบาล” ทบทวน ร่างคำถามประชามติ ให้เปิดกว้าง ทวงความร่วมมือ จาก “พท.” หนุนแก้กม.ประชามติ ปลดล็อก 2เกณฑ์ผ่านประชามติ

ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในวันที่ 23 เม.ย. ว่า หากเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเดินหน้าและยืนยันการทำประชามติ 3 ครั้ง ตนขอให้ทบทวนคำถามที่เสนอโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นคำถามที่มีเงื่อนไข เพราะตามรายงานของคณะกรรมการฯ พบว่ามีข้อเสนอของอนุกรรมการฯที่เสนอไว้หลายทางเลือก และพบว่าการมีคำถามเปิดกว้าง จะตอบโจทย์โอกาสประชามติที่จะผ่านความเห็นของประชาชนสูงสุด

นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่าการตั้งคำถามประชามติที่มีเงื่อนไข ไม่แก้หมวด 1 หมวด 2 ทำให้คนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามไม่รู้จะลงประชามติอย่างไร และทำให้การลงคะแนนเสียงไม่มีความเป็นเอกภาพเท่าที่ควร เพราะอาจมีคนที่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ล็อกหมวด 1 และหมวด2  อาจไม่ลงมติเห็นชอบทุกคน ดังนั้นหากอยากเห็นการทำประชามติครั้งแรกผ่านความเห็นของประชาชนและการจัดทำฉบับใหม่ที่สุด ควรทบทวนคำถาม ให้เป็นลักษณะที่เปิดกว้าง เช่น เห็นด้วยหรือไม่ต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่าหากกระบวนการทำประชามติที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ตนมีข้อเสนอคือ ควรแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์ผ่านประชามติด้วยเสียงข้างมากเกินครึ่ง 2 ครั้ง โดยเรื่องดังกล่าวพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเห็นตรงกันจึงยื่นร่างแก้ไขต่อสภาฯ แล้ว โดยขณะนี้ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นแล้ง ดังนั้นต้องนัดหารือประธานสภาฯ โดยเร็ว ต่อกรณีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อเดินหน้าเรื่องดังกล่าว.