'สว.สมชาย'เตรียมฟ้อง'ไอลอว์' ปม วิทยานิพนธ์ ป.เอก คล้ายงานวิชาการอื่น

'สว.สมชาย'เตรียมฟ้อง'ไอลอว์' ปม วิทยานิพนธ์ ป.เอก คล้ายงานวิชาการอื่น

"สว.สมชาย"  เตรียมฟ้องกลับ "ไอลอว์" ปมตั้งคำถาม วิทยานิพนธ์ ป.เอกหลายจุด ยอมรับอาจมีตกหล่น อ้างอิงในบทการทบทวนวรรณกรรม แต่ ม.ธรรมศาสตร์ อนุมัติให้แก้ไขให้ครบถ้วนแล้ว

วันที่ 20 เม.ย. 67 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า หลังจาก iLaw โพสต์กล่าวหาว่า มีการคัดลอกข้อมูลเพื่อมาเขียนดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกของตน ไอลอว์ แฉ “สว.สมชาย” เล่มจบป.เอก ลอกงานคนอื่นหลายจุด-เจ้าตัวยังไม่เคลื่อนไหว  ว่า “ไม่เป็นความจริง” ยืนยันว่าได้ทำงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อ “รูปแบบและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย” ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ ตนศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2551 ในการเรียนกฎหมายมหาชน ของสถาบันพระปกเกล้า เป็นเอกสารกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงเรื่อง “ระบบรัฐสภาและกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” และสนใจเรื่องนี้มาโดยตลอด จนมาต่อยอดในการศึกษาปริญญาเอก โดยดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ได้มีรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง สสร.เก่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 2550 และ 2560, อดีต สส.และ สว.ทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่าง มีการทำ Focus Group นักวิชาการและประชาชน และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามประชาชนถึง 645 ตัวอย่าง

ส่วนในบทการทบทวนวรรณกรรม ได้นำรัฐธรรมนูญ 2560 มาวิเคราะห์ร่วมกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา และบทความในและต่างประเทศ ซึ่งมีการอ้างอิงและนำมาใช้ในงานวิจัยกันทั่วโลก อันไหนที่เห็นว่าดีเหมาะสมก็นำข้อมูลมาใส่ ซึ่งในบทการทบทวนวรรณกรรมไม่ใช่บทผลการวิจัย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยอมรับว่าตกหล่นในส่วนของเชิงอรรถและบรรณานุกรม การอ้างอิงที่อยู่ในบทการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยท่านหนึ่งของสถาบันแห่งหนึ่ง และได้มีการแก้ไขแล้ว ดั้งนั้นสิ่งที่ iLaw เขียนนั้นถือว่าบิดเบือน

นายสมชาย กล่าวย้ำว่า ส่วนที่ถูกอ้างถึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการวิจัยของตนแต่อย่างใด แต่อยู่ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ซึ่งเป็นหลักการทำวิจัยทั่วไปที่จะมีบทการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศของงานวิจัยที่น่าสนใจสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทำวิจัย เรายกย่องจึงได้นำข้อมูลมาทบทวนแล้วอ้างอิงแหล่งที่มาในรูปแบบเชิงอรรถและบรรณานุกรม โดยในเล่มนี้มีการอ้างอิงมาตลอด แต่มีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสองเล่มที่เขียนจากท่านเดียวกัน ซึ่งตนได้อ้างอิงไว้แล้วหนึ่งเล่ม จึงทำให้เกิดการตกหล่น เป็นความผิดพลาดทางเอกสารที่ตนยอมรับ ได้มีการขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อแก้ไข และได้รับการอนุมัติให้แก้ไขให้ครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของห้องสมุดธรรมศาสตร์

ดังนั้น การที่ iLaw นำเสนอจึงถือเป็นการให้ข้อมูลอันทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นข้อมูลเท็จทำให้ตนเสียหาย ระหว่างนี้กำลังดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินคดีหรือไม่.