'วันนอร์' ซัด รับไม่ได้ สัญญาณปรับ ครม. ลามปธ.สภาฯ

'วันนอร์' ซัด รับไม่ได้ สัญญาณปรับ ครม. ลามปธ.สภาฯ

"ประธานสภาฯ" ยันไม่มีสัญญาณเปลี่ยนตัว ซัดรับไม่ได้ ยืนยันต้องทำงานเพื่อรักษาเกียรติและประชาธิปไตย ยกประเพณีแม้ปรับครม. แต่ไม่เคยปรับประมุขสภา

ที่รัฐสภา 'วันนอร์'นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ กล่าวยืนยันว่าไม่มีสัญญาณใดๆต่อการปรับตัวประธานสภาฯ ทั้งนี้ที่นำไปโยงกับการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)  นั้นถือเป็นคนละเรื่อง เพราะการปรับครม. เป็นอำนาจนายกฯ แต่ตำแหน่งประธานสภาฯ นั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ ควรรักษาเกียรติและระบบประชาธิปไตยใน 3 เสาหลัก คือ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ไว้ ตนไม่มีเรื่องส่วนตัว แต่ฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาธิปไตย

“ส่วนตัวผมไม่ติดยึดกับตำแหน่งใดๆ หากทำได้ เพื่อประโยชน์ประชาชน ผมต้องทำเต็มที่ หากทำไม่ได้ ผมไม่ติดยึด พร้อมจะไป แต่ตำแหน่งประธานสภาฯ เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ เป็นหนึ่งในเสาหลักประชาธิปไตย คือ  นิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร ประธานรัฐสภา รองประธานสภา ต้องเป็นกลาง ไม่มีอำนาจใดแทรกแซงได้ และรธน. กำหนดชัดเจนว่า ประธาน รองปรธาน ไม่เป็นกรรมการบริหารของพรรคการเมืองใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงจากพรคการเมือง” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว

เมื่อถามว่าไม่มีเหตุอะไรที่ต้องเปลี่ยนกลางคันใช่หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่าในประเพณีปฏิบัติไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง สมัยที่ตนเป็นประธานสภาครั้งแรก มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อครบ 1 ปี หัวหน้าพรรคลาออก เปลี่ยนนายกฯ เปลี่ยนครม. แต่ประธานสภาไม่เปลี่ยนแปลง รองประธานสภาไม่เปลี่ยน อยู่ทำงานในระบบรัฐสภา และทำงานกับฝ่ายบริหารได้ไม่มีปัญหา เพราะประธานสภาต้องเป็นกลางไม่ใช่เครื่องมือของพรรคการเมือง

“เป็นหน้าที่ตามข้อบังคับของกฎหมายต้องปฏิบัติหากละเลย เท่ากับไม่รักษาระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมอบหมายไว้ การส่งสัญญาณอะไรนั้นไม่มี หากมีก็รับไม่ได้ ผมยืนยันว่าหากปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องไปเอง ผมถือว่าต้องให้ประโยชน์ประชาชน เกียรติศักดิ์ศรีสภาฯ เดินไปให้ตรงแนวทาง จะมาบิดๆเบี้ยวๆเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งผมว่าไม่ถูก ถ้าถามว่าให้ประเมินว่าผมยังทำหน้าที่ได้หรือไม่ ผมประเมินเองไม่ได้ สื่อและประชาชนจะเป็นคนประเมิน” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว.