'อนุกมธ.นิรโทษกรรม' ไร้วาระถก 'ยิ่งลักษณ์' กลับบ้าน

'อนุกมธ.นิรโทษกรรม' ไร้วาระถก 'ยิ่งลักษณ์' กลับบ้าน

"นิกร" เผยเตรียมเสนอรายละเอียด 15ฐานความผิดเพื่อนิรโทษกรรม ให้ "กมธ.นิรโทษกรรม" พรุ่งนี้ ปัดมีวาระล้างโทษ "ยิ่งลักษณ์" ระบุไม่ได้พิจารณารายบุคคล

ที่รัฐสภา  นายนิกร จำนง เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่าในวันที่ 18 เม.ย. กมธ.จะพิจารณาผลการศึกษา ของคณะอนุกมธ.พิจารณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมือง ซึ่งมีตนเป็นประธานอนุกมธ.ฯ  เบื้องต้นมีประเด็นข้อศึกษา ในการกำหนดความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมือง ที่พบว่ามี 15 ฐานความผิด ซึ่งจะกำหนดบัญชีท้ายพ.ร.บ.ด้วย โดยได้พิจารณามาจากการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม, การพิจารณาจาก ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสันติสุข พ.ศ. .... ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ เสนอ กับ ฐานคดีความผิดทางการเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2567 ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และเพิ่มกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแรงจูงใจทางการเมือง เพื่อให้ครอบคลุมการกระทำความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึง 2567

นายนิกร กล่าวด้วยว่า  คณะอนุกรรมการฯ ยังรวมฐานความผิดจากเหตุการณ์การชุมนุมครั้งสำคัญ คือ 

1 การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551 

2 การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พ.ศ. 2550 ถึง 
พ.ศ. 2553 (รวมแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ นปก.) 

3 การชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 

และ 4การชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน 

 นายนิกร กล่าวตอบคำถามถึงกรณีของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าข่ายถูกนิรโทษกรรมหรือไม่ ว่า ในคณะอนุกรรมาธิการฯ ไม่ได้พิจารณาเป็นรายบุคคล  แต่หากจะพิจารณา ต้องดูว่า เข้าเงื่อนไขหรือไม่คือ 1. ระยะเวลา ที่สนอไปตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพราะหากเกิดก่อน ปี2548 ถือว่าไม่เข้า

2. คือฐานความผิดที่ขนาดนี้มีอยู่ 25 ฐานความผิด ไม่ครอบคลุมคดีที่ว่า เพราะไม่ได้พิจารณาเป็นรายบุคคล

3. มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณา ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในคณะอนุกรรมาธิการที่มีนายยุทธพร อิสรชัย เป็นประธานอนุกมธ. 

เมื่อถามย้ำว่าจำนำข้าวไม่ได้อยู่ใน 25 ฐานความผิดที่จะนิรโทษกรรมใช่หรือไม่นายนิกร กล่าวว่า เราไม่ได้พิจารณาเป็นรายบุคคล ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการของนายยุทธพรจะลงในรายละเอียด ซึ่งทุกกรณีจะต้องพิจารณาว่าเป็นแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่ตามนิยามที่ให้ ต้องดูว่าเป็นฐานความผิดที่เกี่ยวเนื่องหรือไม่.