'จุลพันธ์' โอ่ 'เติมเงินดิจิทัล' ผลงานเกรด A รัฐบาล

'จุลพันธ์' โอ่ 'เติมเงินดิจิทัล' ผลงานเกรด A รัฐบาล

"จุลพันธ์" ปิดปากรายละเอียด เติมเงินดิจิทัล บอก "ฝ่ายค้าน" รอฟังวันที่ 10 เม.ย.67 โอ่ เมื่อถึงเวลาตัดเกรด ส่งการบ้านประชาชน จะได้ A

ที่รัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช. คลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ วาระอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152  ต่อประเด็นความชัดเจนของโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต ตามที่น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลอภิปราย ว่า ตนขออย่าคาดเดาในรายละเอียดที่เตรียมแถลงรายละเอียดวันที่ 10 เม.ย.67  เนื่องจากจะสร้างความสับสน อย่างไรก็ดีนโยบายที่กำลังดำเนินการนั้น อยู่ระหว่างการแก้ไข ทั้งนี้ยินดีที่จะถูกตรวจสอบเป็นระยะ และพร้อมรับฟังความเห็นที่เป็นประโยชน์  โดยตนเชื่อว่าเมื่อครบวาระของรัฐบาล และตัดเกรด หวังว่าจะได้เอ ส่งการบ้านให้ประชาชน

นายจุลพันธ์ ชี้แจงด้วยว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนั้นยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ ทั้ง จำนวนคนเข้าสู่โครงการ แหล่งเงิน เพราะต้องเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมาย และข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเดินหน้าที่เป็นประโยชน์ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เปลี่ยน  5-6 ครั้ง ตามที่อภิปราย เพราะบางอย่างที่รายงานต่อสภาฯ และตามที่สิ่งที่อภิปรายไปนั้นเป็นการคาดเดา ไม่ใช่มาจากคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต หรือนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ หรือตน อย่างไรก็ดีการประชุมของคณะกรรมการฯ นั้น เชื่อว่าจะมีกลไกลที่ทำให้เดินหน้าได้ตามกรอบของกฎหมาย

“อยากให้ลดการคาดเดาลงเพราะอีกไม่กี่วัน 10 เม.ย.67 จะแถลงให้ชัดเจน ผมพูดไม่ได้วันนี้ เพราะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ หากพูดเท่ากับชี้นำไม่ถูกขั้นตอน รอไม่นาน และไม่อยากคาดเดา หากผิดต้องหน้าแตกอีก ไม่จำเป็น ผมรอให้ชัดเจน เพื่อจบและสมบูรณ์” นายจุลพันธ์ ชี้แจง

นายจุลพันธ์ ชี้แจงต่อประเด็นนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ว่า มีกลไกรัฐบาลกลั่นกรองโครงการเริ่มต้น ดูคำขอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , สภาฯ , กลไกติดตามกำกับใช้จ่ายงบประมาณ ถือเป็นกลไกตามระเบียบที่มีศักยภาพ ทำงานติดตามการใช้งบประมาณได้ ดังนั้นอย่าติดป้ายว่าทับซ้อนหรือทุจริตใดๆ แต่ภาครัฐ นายกฯ และ ครม.ไม่ละเลยจะติดตามใกล้ชิดต่อไป.

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์