'ธรรมนัส' โชว์ผลงาน6เดือน จับตา10เม.ย. เซ็นเอ็มโอยู ยกระดับ'โฉนดครุฑเขียว'

'ธรรมนัส' โชว์ผลงาน6เดือน จับตา10เม.ย. เซ็นเอ็มโอยู ยกระดับ'โฉนดครุฑเขียว'

"ธรรมนัส" โชว์ผลงาน6เดือน กระทรวงเกษตรฯ ดันยางพาราสูงสุดในรอบ7ปี แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชวนจับตา10เม.ย.เซ็นเอ็มโอยู ยกระดับ"โฉนดครุฑเขียว" เทียบเท่า "ที่ดินกรมธนารักษ์ "

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงที่ประชุมสภา ญัติอภิปรายทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา152 ประเด็นแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ว่า  เริ่มที่ในส่วนของราคายางพารา ในอดีตที่มีการใช้นโยบายประกันรายได้ถือว่าราคายางมีราคาดีขึ้นลำดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้ประกาศต่อสภาฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับตน ยืนยันว่าหลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่งและประกาศสงครามกับสินค้าเถื่อน โดยเราจะไม่ไปก้าวล่วงรัฐบาลอื่นๆ

รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า เรามีการจับกุมยางเถื่อนในพื้นที่ที่เป็นแนวตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีชุดพญานาคราชในทุกจังหวัดที่เผ้าระวังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง 
 

ขณะที่ยางทรานสิต ผิดกฎหมายทั้งหมดล้วนแล้วเป็นกลุ่มทุนที่อยู่ในประเทศไทยที่เราจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง จนทำให้ราคายางกระเตื้องขึ้นอย่างสมดุล

ทั้งนี้ในเรื่องของEUDR ตนได้ทำหนังสือถึงนายกฯรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมการส่งสินค้าภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่งสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ซึ่งขณะนี้ยางถือเป็นที่ต้องการของตลาดยาวไปถึงอนาคตอีก3-4ปี โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจข้อมูลเกษตรกรณ์ที่ขึ้นทะเบียน 

นอกจากนี้ยังมีการระบุพิกัดและรูปแบบแปลงไปแล้วกว่า90% หรือประมาณ2.2ล้านแปลง ขณะเดียวกันยังมีการจัดระบบซื้อยางผ่านระบบTRTซึ่งสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก ทำให้ ณ วันที่19มี.ค. ราคายางแผ่นรมควัน มีราคาอยู่ที่98บาทต่อกิโลกรัม โดยไทยเป็นประเทศที่ชี้นำตลาดโลก นโยบายวันนี้เราเดินมาถูกทางหลังมีการตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้ราคายางสูงสุดในรอบ7ปี 
 

รมว.เกษตรฯ ยังกล่าวถึงการแก้ปัญหาราคาข้าว และข้าวโพด วันนี้มีราคาเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแก้ปัญหาที่ดินทำกินบนพื้นที่สปก.ซึ่งขณะนี้รัฐบาลดำเนินนโยบายเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร หรือ "โฉนดครุฑเขียว" ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำตามคำมั่นสัญญาตามที่เราได้ไปปราศรัยไว้ 

วันนี้ที่ดินเพื่อการเกษตรประชาชนจะเอาเข้าสถาบันการเงินมีการประเมินแค่50% ฉะนั้นเราต้องคุยกันใหม่ โดยในวันที่10เม.ย.นี้จะมีการทำบันทึกเอ็มโอยู ทำข้อตกลงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ต้องประเมินที่ดินเพื่อการเกษตรเทียบเท่ากับที่ดินที่เป็นของกรมธนารักษ์ หรือ90-100%

ขณะเดียวกันจะทำให้โฉนดสปก.เป็นทรัพย์สินที่จะใช้ค้ำประกันในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล อีกด้วย