‘ทีมโฆษกรัฐบาล’ ปรับโหมดทำงานเชิงรุก ตีปี๊บผลงาน ให้ตรงใจ ปชช. มากขึ้น

‘ทีมโฆษกรัฐบาล’ ปรับโหมดทำงานเชิงรุก ตีปี๊บผลงาน ให้ตรงใจ ปชช. มากขึ้น

“ทีมโฆษกรัฐบาล” ปรับโหมดการทำงานสื่อสารเชิงรุก ให้รวดเร็ว ชัดเจน เป็นเอกภาพ นำเสนอผลงานรัฐบาล ให้ตรงใจ ปชช. ยิ่งขึ้น

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (15 มี.ค. 67) ตนได้เชิญทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายคารม พลพรกลาง นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี และนางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมหารือปรับการทำงานการสื่อสารของรัฐบาลเข้าสู่โหมดเชิงรุกให้มากขึ้น พร้อมทั้งขอรับฟังคำแนะนำจากนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มีหลายนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ภายใต้ข้อจำกัดโดยเฉพาะทางด้านงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมาเรามีผลงานที่เป็นรูปธรรมหลายเรื่อง แต่เห็นได้ชัดว่าการสื่อสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมพอ เพื่อให้ประชาชนรับทราบนโยบาย และประโยชน์จากนโยบายมากยิ่งขึ้น ตนจึงเชิญทีมโฆษกรัฐบาลมาหารือกัน เพื่อปรับแผนการสื่อสารให้รวดเร็ว ชัดเจน เป็นเอกภาพมากขึ้น ข่าวไหนไม่จริงต้องชี้แจงให้รวดเร็ว โดยรัฐบาลต้องการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในขณะเดียวกัน เราพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนและข้อแนะนำจากทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ตรงใจพี่น้องประชาชนยิ่งขึ้น 

“ทีมโฆษกรัฐบาลพร้อมทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่พี่น้องประชาชน โดยการนำเสนอผลงานสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาล ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจะปรับรูปแบบการทำงาน การนำเสนอให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้งชี้แจงแก้ไขข่าวเท็จ ข่าวบิดเบือนทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่สร้างความสับสนแตกแยกในสังคม เน้นทำงานเชิงรุกสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่าย ทั่วถึง และรวดเร็ว” นายชัย กล่าว