เศรษฐา หารือ Hesta กองทุนบำเหน็จบำนาญ ออสเตรเลีย ชวนลงทุนในบริษัทฯไทย

เศรษฐา หารือ Hesta กองทุนบำเหน็จบำนาญ ออสเตรเลีย ชวนลงทุนในบริษัทฯไทย

นายกฯ เศรษฐา หารือ Hesta กองทุนบำเหน็จบำนาญขนาดใหญ่ ออสเตรเลีย โดยได้เชิญชวนเพิ่มการลงทุนในบริษัทฯไทยที่มีศักยภาพ

วันนี้ ( 4 มีนาคม 2567) เวลา 16.00 น. (เวลาท้องถิ่นนครเมลเบิร์น) Dianne Sandoval ผู้บริหาร Hestaองทุนบำเน็จบำนาญสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและสังคมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เข้าพบหารือ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

โดย Hesta มีเงินกองทุนภายใต้การบริหาร 80,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 1.95 ล้านล้านบาท 

เป็นบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งมอบอนาคตทางการเงินที่ปลอดภัยและมั่นใจให้กับสมาชิก รวมถึงส่งเสริมสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น และภาคบริการด้านสุขภาพและชุมชนที่แข็งแกร่งและน่าพึงพอใจมากขึ้น

ปัจจุบัน กองทุน Hesta มีการลงทุนใน 44 บริษัทในตลาดหุ้นไทยและสนใจลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะในสาขา Healthcare และ Wellness รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชักชวนให้ Hesta เพิ่มการลงทุนร่วมกับบริษัทไทยที่มีศักยภาพ 

ทั้งนี้ ฝ่าย Hesta สนใจลงทุนด้าน Green transformation Healthcare และได้สอบถามแสดงความสนใจเกี่ยวกับ Clean Energy AI และ Agritech