‘เศรษฐา’ ร่วมเวที ‘อาเซียน-ออสเตรเลีย’ เชื่อมโยงการค้า แก้ปมร้อนในภูมิภาค

‘เศรษฐา’ ร่วมเวที ‘อาเซียน-ออสเตรเลีย’ เชื่อมโยงการค้า แก้ปมร้อนในภูมิภาค

“โฆษกรัฐบาล” เผย “นายกฯ” ร่วมเวทีสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ที่นครเมลเบิร์น 4-6 มี.ค.นี้ ชู การเชื่อมโยงไร้รอยต่อ ข้อตกลงการค้าเสรี แลนด์บริดจ์-EEC ย้ำท่าทีจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใน ”เมียนมา“ ก่อนบินต่อเยอรมนี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า วันนี้ เวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรี จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังนครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชม. 55 นาที) เดินทางถึงท่าอากาศยานเมลเบิร์นเวลา 21.25 น. (เวลาท้องถิ่นนครเมลเบิร์น ซึ่งเร็วกว่าไทย 4 ชม.) เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ (2024 ASEAN-Australia Special Summit) เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในการร่วมการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะหยิบยกประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์กับไทยในการประชุมฯ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ ได้แก่ ความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Logistics) ทั้งด้านการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี การลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าเรือ โครงการแลนด์บริดจ์ และ โครงการ EEC) เศรษฐกิจดิจิทัล และการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า รวมทั้ง วาระสีเขียว (Green Agenda) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

โดยรวมถึงการผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ อาทิ การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ ยืนยันย้ำท่าทีไทยในการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea) ที่มีประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมา ความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะการนำเสนอบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย โดยเฉพาะการผลักดันการจัดตั้ง ศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ให้เป็นรูปธรรม และร่วมกันต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน้นความร่วมมือด้านการลงทุนและนวัตกรรมสีเขียว และการใช้นวัตกรรมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

ซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย และ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ รวมทั้ง มีกำหนดการพบหารือกับผู้บริหารสำคัญของบริษัทระดับโลก อาทิ บริษัท Fortescue (เหมืองแร่และพลังงานสีเขียว) Linfox (คมนาคมและโลจิสติกส์) Redflow (ระบบกักเก็บ พลังงานจากสังกะสีและโบรมีน) ANCA (การพัฒนา software) NextDC (การบริหารข้อมูล) และ Hesta (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นภารกิจที่นครเมลเบิร์นช่วงเย็นวันที่ 6 มีนาคม 2567 ตามเวลาท้องถิ่น และจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานเมลเบิร์น ไปยังกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อร่วมงาน ITB Berlin 2024 ต่อไป