'พล.ร.อ. ศักดิ์สิทธิ์' ถึงแก่อนิจกรรม เลื่อน'โสภณ เมฆธน' นั่งส.ว.

'พล.ร.อ. ศักดิ์สิทธิ์' ถึงแก่อนิจกรรม เลื่อน'โสภณ เมฆธน' นั่งส.ว.

"พล.ร.อ. ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง " สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม เลื่อนลำดับ"โสภณ เมฆธน" อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั่งส.ว.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา วันที่29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับแจ้งข่าว พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 นาฬิกา และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2567

จากนั้น สวดพระอภิธรรม วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพเรือ (ศาลา 1) วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2495 เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีตำแหน่งในวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

สำหรับรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2565 เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ในลำดับถัดไป ได้แก่ นายโสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้ การถึงแก่อนิจกรรมของ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ทำให้จำนวนสมาชิกวุฒิสภา คงเหลืออยู่ขณะนี้ 249 คน