'อุ๊งอิ๊ง' แพทองธาร ติด 1 ใน 150 'มินิ วปอ.' รุ่นแรก ทายาทการเมืองเพียบ

'อุ๊งอิ๊ง' แพทองธาร ติด 1 ใน 150 'มินิ วปอ.' รุ่นแรก ทายาทการเมืองเพียบ

“อุ๊งอิ๊ง" ผ่านคัดเลือก 1 ใน 150 เข้าเรียนหลักสูตร วปอ.บอ. หรือ “มินิ วปอ.” เตรียมเข้าอบรม เม.ย.2567 นี้ เพื่อนร่วมรุ่น ทายาทการเมืองเพียบ

วันที่ 28 ก.พ.2567 เว็บไซต์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 หรือที่เรียกว่าหลักสูตร “มินิ วปอ.” จำนวน 150 รายชื่อ โดยมี พล.อ.อ.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ลงนามวันที่ 28 ก.พ.2567 โดยระยะเวลาเข้าการอบรมตั้งแต่เดือนเม.ย.- ก.ย.2567 โดยมีชื่อ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยติดหนึ่งในนั้นด้วย

สำหรับการสมัครเข้าอบรมหลักสูตร วปอ.บอ. รุ่นที่ 1 ได้มีผู้สมัครจำนวนมาก แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ทั้งสิ้น 492 คน โดยมีทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักการเมือง และนักธุรกิจ

ปรากฏรายชื่อ บุคคลที่มีชื่อเสียง นามสกุลดัง นักการเมือง ได้ผ่านเข้ารับการอบรมรุ่นนี้ด้วยได้แก่  นายชัยชนะ เดชเดโช สส.ประชาธิปัตย์ น.ส.รัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกรัฐบาล นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ หรือเอิง ทีมงานนายกฯ และเพื่อนสนิทอุ๊งอิ๊ง

นอกจากนั้น ยังมีลูกหลานคนดัง และทายาทนักการเมืองหลายคน เช่น นายพชร นริพทะพันธ์ุ น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล  นายพสุ ลิปตพัลลภ น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน นายรวิศ สอดส่อง น.ส.นคนัน ชาญสุนทร เป็นต้น

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์