'ชัยชนะ' แฉพิรุธอธิบดีสถ. ของบร้อยล้านสร้าง 'ฝายเอลนีโญ' นอกฤดูกาล

'ชัยชนะ' แฉพิรุธอธิบดีสถ. ของบร้อยล้านสร้าง 'ฝายเอลนีโญ' นอกฤดูกาล

“ชัยชนะ” แฉพิรุธอธิบดีสถ. ของบร้อยล้านสร้าง "ฝายเอลนีโญ" คาใจเลยฤดูไปแล้ว จี้ชี้แจง-ขู่ดำเนินการ

ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ขอให้ช่วยไปถามอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เพราะมีงบประมาณตัวหนึ่งที่เราไม่สบายใจ คือ ฝายเอลนีโญ ซึ่งเป็นงบประมาณโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท โดยตั้งจำนวน 4.98 แสนบาท รวมเป็นเงินกว่าร้อยล้านบาท ซึ่งซอยเป็นร้อยโครงการทั่วประเทศ  อยู่ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบาล  

จึงอยากถามว่าการตั้งงบประมาณนี้อธิบดีฯ มีส่วนอะไรหรือไม่ เพราะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงทั้งหมด จะเอามาแก้สถานการณ์อะไร เพราะเอลนีโญหมดไปแล้ว ทำไมต้องตั้งงบประมาณอีก

นายชัยชนะ กล่าวว่า จึงอยากถามว่าเป็นไปได้หรือที่เอลนีโญจะเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศหมด ในงบ 4.98 แสนบาทเหมือนกันหมด ซึ่งตนจะตามต่อว่าโครงการนี้เวลาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทที่ได้รับงานเป็นร้อยโครงการ มีหลายบริษัท และบริษัทจดทะเบียนเมื่อไหร่ ดังนั้นหากอธิบดีฯโปร่งใสก็ขอให้ชี้แจงมา ถ้าไม่โปร่งใสก็ขอให้ระวังให้ดี